Apie Pramonę 4.0

„Pramonė 4.0 – tai daug daugiau nei pramonė. Ji apima ir visuomenę, politiką, kultūrą, o visų svarbiausia – švietimą“, – sako prof. Klausas Schwabas, Pasaulio ekonomikos forumo įkūrėjas.

Pramonė 4.0, dar vadinama ketvirtąja pramonės revoliucija, – tai pasaulyje sparčiai plintanti tendencija kurti ir diegti pažangias skaitmenines technologijas pramonės procesuose siekiant juos efektyvinti ir taip didinti įmonių konkurencingumą.

Pirmosios pramonės revoliucijos metu gamybos procesai buvo palengvinti įdiegus garo mašiną. Antrosios metu atsirado elektra ir konvejeriai. Trečiosios – naudojant kompiuterines sistemas gamybos procesuose pradėti diegti automatizavimo sprendimai. Ketvirtosios pramonės revoliucijos tikslas – panaudoti kibernetines ir fizines sistemas kuriant „išmaniuosius fabrikus“.

Ketvirtoji pramonės revoliucija nuo prieš tai vykusių pramonės revoliucijų skiriasi ne tik savo greičiu, bet ir plėtros apimtimi.

Lietuvos kontekstas

Atsižvelgiant į Pramonės 4.0 plėtros pasaulines tendencijas ir įtaką valstybių ekonomikos raidai, 2017 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė įsteigti nacionalinę pramonės konkurencingumo komisiją „Pramonė 4.0“. Netrukus buvo sukurta ir nacionalinė pramonės skaitmeninimo platforma „Pramonė 4.0“, kurios tikslas – skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti skaitmenines technologijas. Tolimesniam Pramonės 4.0 vystymui Lietuvoje užtikrinti, ekspertai parengė strateginį dokumentą „Pramonės skaitmeninimo kelrodis 2019–2030“, kuriame buvo apžvelgta esama Lietuvos situacija ir sudarytas tolimesnis veiksmų planas Pramonės 4.0 kontekste.

Remiantis ekspertų įžvalgomis buvo identifikuota 13 pažangių technologijų, kurios turės didžiausią įtaką Lietuvos gamybos pramonės skaitmeninimui iki 2030. Šios technologijos turi didžiausią potencialą gauti finansinę paramą 2021-2026 metais.