Igor Tarvid – Panevėžys

Aš Igoris. Gimiau, užaugau ir gyvenu  Panevėžyje. Per savo gyvenimą dažnai teko girdėti, kad „Panevėžyje nėra į ką pasižiūrėti“. Niekada nesutikdavau su tokiu teiginiu, todėl tapau gidu, asmeniu, kuris ne tik myli savo miestą ir jo apylinkės, girdi apie ką kalba miesto gatvės ir pastatai, bet ir moka papasakoti tai kitiems. Mano ekskursijos – ne objektų lankymas, jose nėra rėmų bei apribojimų, tai malonus pokalbis apie miestą ir jo žmonės, o vienas įdomesnių yra pokalbis apie pravoslavų ir pravoslavų sentikių religinės bendruomenės istoriją ir papročius.


tel.: +370 698 43432

Kalbos: Lietuvių, rusų