Panevėžio regionas

Pramonė – regiono variklis

Pramonės sektorius Panevėžio regione yra išsivystęs geriau nei kitose Lietuvos apskrityse. Dar praeitame šimtmetyje „Ekrano“ gamyklos laikotarpis Panevėžį iškėlė kaip inžinerinių kompetencijų centrą. Šiuo metu beveik trečdalis Panevėžio regiono BVP sukuriama pramonės sektoriuje. Regione veikia bene 600 apdirbamosios gamybos įmonių, kuriose dirba net ketvirtis regiono darbo jėgos. Tarp įmonių – stiprūs automobilių komponentų, elektroninės įrangos, maisto produktų, pakuočių ir baldų gamintojai, metalo ir plastiko apdirbėjai. Dominuoja smulkios ir vidutinės įmonės.

Panevėžio mieste didelė užsienio kapitalo įmonių koncentracija, įskaitant Norvegijos, Danijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Estijos, Vokietijos ir kitų šalių investuotojus. Dalis šių įmonių yra susibūrusios į „FIBAssociation“ – Panevėžio užsienio investuotojų asociaciją, kurios tikslas – kurti regione palankią aplinką užsienio investuotojams. Didžiausia tiesioginių užsienio investicijų dalis yra nukreipta į apdirbamosios pramonės sektorių. Įmonės skatinamos įsikurti Panevėžio laisvojoje ekonominėje zonoje ir Norvegų pramonės parke Scan Investment.

Panevėžio regiono ekonominės veiklos kryptys

  • Robotika ir automatizavimas
  • Transportas, pramonė ir logistika
  • Biotechnologijos
  • Baldai ir tekstilė
  • Maistas ir gėrimų gamyba
  • Žemės ūkis ir gamtos ištekliai

Darniam ir geografiškai subalansuotam ekonominiam augimui visoje Lietuvoje užtikrinti, regionai skatinami pasirinkti ekonominės specializacijos kryptis. Atsižvelgiant į Panevėžio regiono resursus, robotika ir automatizavimas buvo identifikuota kaip viena pagrindinių ekonominės plėtros krypčių. 2018 metų pradžioje Panevėžio miesto savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo vystant robotiką sutartį su 14 institucijų. Šia sutartimi užsibrėžta tapti vienu stipriausių Šiaurės Rytų Europos regiono robotikos centrų ir įsipareigota palaikyti verslo ir mokslo progresyvų vystymą.

Regione sukauptos inžinerijos srities žinios ir patirtis, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai pritaikyta infrastruktūra suteikia prielaidas ugdyti Pramonei 4.0 reikalingas kompetencijas ir specialistus. Didelė dalis regiono įmonių išreiškia poreikį diegti automatizavimo ir skaitmeninimo sprendimus. Sėkmingas robotikos ir automatizavimo specializacijos vystymas turi lemiamą įtaką ir kitų Panevėžio regiono ekonominės plėtros krypčių raidai.