Strateginiai tikslai

  • Plėtoti ateities ekonominius poreikius atitinkančią švietimo ir mokslo sistemą.
  • Gerinti sąlygas verslo kūrimui ir plėtrai Panevėžio regione.
  • Formuoti ir stiprinti Panevėžio regiono, kaip Pramonės 4.0 centro, įvaizdį.