Veiklos sritys

Panevėžio plėtros agentūros veiklos sritys:

  • Verslo sąlygų Panevėžio mieste ir rajone gerinimas, investicinio patrauklumo didinimas bei verslo ir investicijų plėtros skatinimas;
  • Sąlygų vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrai Panevėžio mieste ir rajone gerinimas bei šios veiklos skatinimas;
  • Panevėžio miesto ir rajono įvaizdžio gerinimas ir žinomumo didinimas.