Naujienos

Panevėžio ekonominė plėtra turės kryptį – parengtas Pramonės 4.0 vystymo strategijos projektas

2019 03 19


Panevėžio regionas žingsnis po žingsnio siekia tapti pažangių technologijų pramonės arba kitaip Pramonės 4.0 centru - parengtas strategijos projektas.

„Ši strategija – kelrodis užtikrinti Pramonės 4.0 vystymo regione suinteresuotų šalių – politikos, švietimo, verslo - bendradarbiavimą ir koordinuotą įgyvendinimą. Tai pirmasis žingsnis, siekiant kryptingos ekonominės plėtros, kuri atneštų ilgalaikių teigiamų rezultatų Panevėžiui ir visam jo regionui“ – sako Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyriaus vedėjas Jokūbas Leipus.

Pramonės 4.0 vystymo Panevėžio regione vizija – išvystyta konkurencinga ekosistema, kurianti aukštą pridėtinę vertę, pagrįsta glaudžiu verslo, švietimo, mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimu. Ją įgyvendinus, regione bus kuriamos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos, užtikrinamas regiono įmonių konkurencingumas nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis. Sėkminga pramonės sektoriaus plėtra ne tik pakels ekonomiką, bet ir prisidės prie teigiamo Panevėžio regiono įvaizdžio formavimo. Išlaikydamas ir pritraukdamas studentus, specialistus bei investicijas, regionas taps patrauklia vieta gyventi, mokytis ir dirbti.

Ši strategija orientuota į tris sritis: ateities ekonominius poreikius atitinkančios švietimo ir mokslo sistemos vystymą; verslo kūrimo ir plėtros sąlygų gerinimą; Panevėžio regiono, kaip Pramonės 4.0 centro, įvaizdžio kūrimą.

Strategiją rengė „Investuok Lietuvoje“ programos „Kurk Lietuvai“ projektų vadovų komanda bendradarbiaudama su Panevėžio miesto savivaldybe. Rengiant ją buvo remtasi nacionalinės ir regioninės svarbos strateginiais dokumentais, gerąja užsienio valstybių praktika, regione atliktų tyrimų rezultatais, ekonominės plėtros ekspertų bei Panevėžio regiono verslo, švietimo ir mokslo institucijų atstovų rekomendacijomis.

Susipažinti su strategija galima čia (bus atvertas PDF dokumentas) arba skiltyje Atsisiuntimai. Turintieji pasiūlymų kviečiami juos teikti „Kurk Lietuvai“ projektų vadovei Monikai Miniotaitei, el. paštu monika.miniotaite@kurklt.lt arba Panevėžio miesto savivaldybės projektų vadovui Vytautui Kalinauskui, el. paštu vytautas.kalinauskas@panevezys.lt.