Industry 4 Panevėžys

„Industry 4 Panevėžys“ – tai platforma, apimanti Panevėžio regiono Pramonės 4.0 ekosistemos narius ir jų iniciatyvas. Platformos tikslas – padėti Panevėžiui tapti pažangiųjų technologijų pramonės centru.

Pramonės sektorius Panevėžio regione išsivystęs geriau nei kitur Lietuvoje. Jis sukuria trečdalį regiono bendrojo vidaus produkto, daugiau nei 500 įmonių dirba ketvirtis regiono gyventojų. Tolesnei sektoriaus plėtrai ir tuo pačiu regiono ekonominiam vystymuisi užtikrinti, strateginę Pramonės 4.0 kryptį susitarė vystyti visos Panevėžio regiono savivaldybės. Pramonė 4.0 turėtų apimti svarbiausius regiono ekonomikos sektorius.

Tolesniems veiksmams numatyti buvo suburta Panevėžio miesto Pramonės 4.0 vystymo patarėjų taryba. Ją sudaro aukštos kompetencijos specialistai, atstovaujantys Panevėžio verslo įmones ir jų asociacijas, švietimo ir mokslo institucijas, viešąjį sektorių, taip pat inovacijų, ekonominės plėtros ir kitų sričių ekspertai.  

Pirmieji veiksmai jau įgyvendinti. Parengtas Pramonės 4.0 vystymo strategijos projektas. Ateities kūrėjams ugdyti įkurtas robotikos centras „RoboLabas“, atviros prieigos STEAM centras. Miesto verslo aplinkai gerinimo ir Pramonės 4.0 krypties veikloms koordinuoti suformuota Panevėžio plėtros agentūros komanda. Organizuojami inovacijų sklaidos renginiai ir inovatyviausios įmonės rinkimai. 

Su Panevėžio Pramonės 4.0 ekosistemos potencialu kviečiame plačiau susipažinti tam skirtoje apžvalgoje. Ekosistemos vystymo būdai nagrinėjami interviu ciklo su vietos verslo įmonėmis ir švietimo bei mokslo įstaigomis ataskaitoje. Strateginės gairės – Pramonės 4.0 vystymo strategijoje

„Panevėžys demonstruoja išskirtinį kryptingumą įgyvendinant užsibrėžtus Pramonės 4.0 tikslus, tiek per verslo, mokslo ir viešųjų įstaigų bendradarbiavimą, tiek per tarptautinių partnerių pritraukimą į regioną. Miestui ne tik pavyko suvienyti svarbiausius regioninius veikėjus siekiant bendro tikslo, bet ir tapti geruoju regioninės plėtros pavyzdžiu. Miesto pastangos duoda rezultatų – tarptautinį pripažinimą ir partnerystę vystant pasaulinio lygio inovacijas.“ – Mantas Vilys, VšĮ Lietuvos inovacijų centro direktorius 

Norėtumėte bendradarbiauti įgyvendinant Pramonės 4.0 iniciatyvas Panevėžyje? Susisiekite su mumis! 

Jūratė Raukštienė 
Vyr. verslo aplinkos projektų vadovė 
jurate@panevezysnow.lt