Ekosistemos žemėlapis

Panevėžio regiono ekosistemos žemėlapis

Pramonės 4.0 plėtra Panevėžio regione yra suinteresuotos verslo, švietimo, mokslo, nevyriausybinį ir viešąjį sektorius atstovaujančios šalys. Šių vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu veikiančių šalių bendradarbiavimas yra viena svarbiausių sėkmingos Pramonės 4.0 plėtros regione sąlygų.

Norėtumėte tapti partneriais ar užmegzti kontaktą su Panevėžio regiono Pramonės 4.0 ekosistemos nariais?