Patarėjų taryba

Panevėžio miesto Pramonės 4.0 vystymo patarėjų tarybą sudaro aukštos kompetencijos specialistai, atstovaujantys Panevėžio regiono verslo įmones, švietimo ir mokslo institucijas, viešąjį sektorių, taip pat nepriklausomi inovacijų, ekonominės plėtros ir kitų sričių ekspertai. Patarėjų tarybos tikslas – tirti Pramonės 4.0 vystymosi pokyčius Panevėžio regione, šalyje ir tarptautiniu mastu, svarstyti kylančias problemas, atsakingoms institucijoms teikti sprendimo būdus joms spręsti ir priimti kitus strateginius sprendimus.

Patarėjų tarybos sudėtį rasite čia, o nuostatus čia.