Naujienos

Panevėžio miesto darbdaviai kviečiami dalyvauti apklausoje

2023 04 25


Panevėžio miesto darbdaviai kviečiami užpildyti elektroninės apklausos anketą apie galimybę įdarbinti jaunimą 2023 metų liepos–rugpjūčio mėnesiais. Apklausą rasite ČIA. Ją užpildyti galima iki gegužės 8 d. Apklausa siekiama  išsiaiškinti darbdavių poreikį.

Panevėžio miesto savivaldybės taryba pakeitė jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą. Siekiant užtikrinti programos tęstinumą ir sudaryti palankias sąlygas jaunimui įsidarbinti vasaros metu, programa papildyta jaunimo su negalia įtraukimo į darbo rinką prioritetu.

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje gali dalyvauti tik Panevėžio mieste veiklą vykdančios įmonės, įstaigos. Darbdaviui už įdarbintą visu darbo krūviu jauną žmogų (14–29 metų) per mėnesį gali būti kompensuojama 300 Eur, už įdarbintą jaunuolį su negalia per mėnesį kompensuojama 400 Eur. Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas). Maksimali suma už vieną įdarbintą jaunuolį sudaro 600 Eur, už vieną įdarbintą jaunuolį su negalia – 800 Eur. Kompensuojamų išlaidų periodas – 2023 m. liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdavys, norėdamas gauti jauno žmogaus, įdarbinto pagal programą, darbo vietos išlaikymo kompensaciją, Panevėžio miesto savivaldybės administracijai iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. kartu su lydraščiu pateikia sutartyje nurodytus jauno žmogaus įdarbinimo ir sąnaudų patyrimo pagrindimo dokumentus: darbo sutarties kopiją, darbo laiko apskaitos žiniaraštį, darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštį.

Kompensacija neskiriama, jeigu: nepateikti visi reikiami dokumentai arba jie pateikti pasibaigus terminui; jei jaunuolis dirbo trumpiau nei 10 darbo dienų, nepriklausomai nuo darbo krūvio; jei darbdavys skolingas valstybinio socialinio draudimo fondui; kontroliuojant sutarties vykdymą buvo nustatyta sutarties pažeidimų ar nustatoma, kad darbdavys pažeidė prisiimtą įsipareigojimą, kad nėra susijęs su įdarbinamu jaunu žmogumi giminystės ryšiais, nurodytais nešališkumo deklaracijoje.

Kilus klausimų kreipkitės į Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorę Simoną Niedvarę, el. paštu simona.niedvare@panevezys.lt, tel. 8 687 06 229.

Informacija: Panevėžio miesto savivaldybės komunikacijos skyrius