Naujienos

Panevėžio plėtros agentūra: geriname verslo aplinką stiprindami miesto bendradarbiavimą

2022 07 19


Panevėžio plėtros agentūra, padėdama gerinti investicinę miesto aplinką, nuo balandžio mėnesio įgyvendina projektą „Sujungti Panevėžį: bendradarbiavimo stiprinimas gerinant Panevėžio verslo aplinką“. Projekto metu yra įgyvendinama dešimt skirtingų iniciatyvų, kurios įvairiapusiškai prisideda prie Panevėžio, kaip patrauklios vietos kurti verslą ir dirbti, įvaizdžio kūrimo bei verslo plėtros sąlygų gerinimo mieste.

Panevėžio verslo aplinka – vis konkurencingesnė

Jau antrus metus iš eilės Panevėžio plėtros agentūra atlieka Panevėžio verslo aplinkos vertinimą naudojant tam specialiai sukurtą vertinimo metodiką. Pristatant jos metu surinktus duomenis agentūra šiemet parengė išsamų verslo aplinkos apžvalgos leidinį. Jame apžvelgiama miesto verslo aplinkos raida 2021 metais: aktualūs įvykiai, bendradarbiavimui apjungę skirtingas organizacijas, miesto ekonominiai rodikliai, gamybos įmonių augimas bei projektai, keičiantys miesto veidą bei stiprinantys miesto reprezentatyvumą.

„Norėdami į diskusiją apie verslo aplinką įtraukti platesnį suinteresuotų šalių ratą, leidinį pristatėme virtualaus renginio metu. Manome, kad leidinys ir jo pristatymas – tai vieni iš būdų sustiprinti verslo, viešojo sektoriaus, švietimo ir mokslo įstaigų atstovų bei kitų panevėžiečių susidomėjimą miesto verslo aplinka ir paskatinti įsitraukimą sprendžiant jai aktualias problemas, – sako Panevėžio plėtros agentūros verslo aplinkos projektų vadovė Jūratė Raukštienė. – Turime planų tokias apžvalgas rengti kasmet, kad galėtume identifikuoti reikšmingus miesto verslo aplinkos pokyčius, supažindinti su jais visuomenę ir laiku inicijuoti veiksmus, reikalingus verslo aplinkai gerinti.“
 

Panevėžio verslo aplinkos apžvalgą šiemet papildys ir miesto Pramonės 4.0 ekosistemos pokyčius 2018–2022 metais apžvelgiantis leidinys. Pramonė 4.0 yra strateginė Panevėžio miesto kryptis, galinti padėti sustiprinti miesto įmonių konkurencingumą ir atsparumą įvairioms rizikoms, todėl agentūra jai skiria didelį dėmesį. Agentūros komanda jau pradėjo lankyti Panevėžio įmones rinkdama informaciją apie jose taikomus pažangius technologinius sprendimus. Verslo atstovų pasakojimus apie jų kelią investuojant į inovacijas papildys apibendrinti kiekybinės miesto verslininkų apklausos, statistiniai ir kiti duomenys.

„Tikimės, kad šį informacija padės geriau suprasti, kaip miestui sekasi vystyti strateginę Pramonės 4.0 kryptį, o įmonių geroji patirtis padrąsins ir kitas įmones daugiau dėmesio skirti pažangiems technologiniams sprendimams. Be to, surinktą informaciją galėsime panaudoti pristatydami miestą ir čia kuriamus bei taikomus inovatyvius sprendimus įvairiuose renginiuose, leidiniuose ar žiniasklaidoje,“ – teigia J. Raukštienė.

Pastaraisiais mėnesiais teigiami Panevėžio verslo aplinkos pokyčiai buvo pastebimi, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Panevėžyje vykusių susitikimų metu miesto verslo aplinka buvo pristatyta Austrijos Zalcburgo žemės Landtago (Parlamento) delegacijai bei 5–ojo Pasaulio litvakų kongreso delegacijai. Praėjusiais metais Panevėžio plėtros agentūra į miestą pritraukė finansavimą ir pradėjo įgyvendinti du „GovTech“ laboratorijos projektus, padedančius viešajame sektoriui diegti išmaniąsias technologijas. Vienas iš įgyvendinamų sprendimų pristatytas birželio viduryje vykusioje, vienintelėje tokio pobūdžio tarptautinėje konferencijoje Baltijos šalyse, „GovTech Baltic Leaders 2022“.

Miestas atviras naujoms galimybėms

Šiais metais Panevėžio plėtros agentūra ėmėsi naujos iniciatyvos industrinei simbiozei Panevėžio regione vystyti. Industrinė simbiozė – tai bendradarbiavimo modelis, leidžiantis vieno gamintojo likučius paversti kitos įmonės ar ūkio gamybos ištekliais. Bendradarbiaujant su iniciatyvos partneriais – jungtine Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto tyrėjų grupe bei tarptautiniu regioninės plėtros ir planavimo tyrimų centru „Nordregio“ (Švedija), buvo sudaryta Panevėžio regiono verslo įmonių, kurių veiklos gali būti vystomos industrinės simbiozės principu, duomenų bazė bei pradėta atlikti jų sektorių apžvalga. Išsamus industrinės simbiozės veiklos modelio pristatymas įvyko renginio „Žiedinės ekonomikos plėtra agro-maisto sektoriuje: nauji verslo modeliai ir įkvepiančios inovacijos“ metu. Pabaigus atlikti maisto ir agro sektoriaus įmonių ir ūkių tyrimą, bus nustatyti galimi verslas-verslui bendradarbiavimo atvejai, organizuojamos jų aptarimo sesijos su verslo atstovais, sudaromos galimybės užmegzti bendradarbiavimą su Šiaurės šalių industrinės simbiozės vystytojais.

Panevėžys atveria duris ne tik industrinei simbiozei, bet ir kitoms inovacijoms. Pernai pradėjusi įgyvendinti du „GovTech“ projektus, Panevėžio plėtros agentūra tęsia bendradarbiavimą su „GovTech Lab“, „MITA“, „StartUp Lithuania“ bei į miestą siekia pritraukti dar daugiau naujų technologinių kūrėjų. Panevėžio plėtros agentūra, atsižvelgdama į miesto plėtros strateginiame plane iškeltą uždavinį – sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste – įgyvendina Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą iniciatyvą „Panevėžys – galimybė naujų skaitmeninių technologijų bandymams“ ir kviečia pažangių technologijų kūrėjus išbandyti vystomų sprendimų prototipus Panevėžyje.

„Norime atverti Panevėžį inovacijoms ir žengti tolimesnius, mūsų miesto plėtrai svarbius žingsnius. Dedame pastangas didinti skaitmenines technologijas mieste išbandžiusių įmonių skaičių, tad kreipiamės į pažangių sprendimų kūrėjus ir kviečiame jų kuriamus produktas ar paslaugas išbandyti būtent Panevėžyje, – teigia Panevėžio plėtros agentūros verslo aplinkos specialistė Kara Guokė. – Agentūros komanda yra pasiruošusi visokeriopai padėti mūsų miestą pasirinkusioms įmonėms: suteikti reikalingas konsultacijas, tarpininkauti gaunant reikalingus leidimus, prieigą prie infrastruktūros ar duomenų.“

Moksleiviams – galimybės „pasimatuoti“ profesijas

Siekiant paskatinti jaunimą rinktis Panevėžio verslui aktualias specialybes bei jas atitinkančias studijų kryptis, Panevėžio plėtros agentūra profesinio orientavimo srityje tęsia dvi iniciatyvas.

Pirmoji jų – jau trečius metus drauge su Panevėžio švietimo centru įgyvendinama iniciatyva „Pamokos matuojasi Panevėžį“. Jos metu vystomas bendradarbiavimas tarp švietimo įstaigų bei verslo įmonių mieste, o moksleiviams suteikiama galimybė apsilankyti miesto įmonėse ir mokytis remiantis įmonių pasiūlytu turiniu. Tai puiki galimybė pažinti kaip tai, ką moksleiviai mokosi mokyklose, yra pritaikoma praktikoje.

Šiais metais iniciatyva keičia formatą. Ankstesniais metais projekto metu mokytojai, bendradarbiaudami su mieste veikiančiomis įmonėmis, kūrė patirtinio mokymo(si) scenarijus, kuriuos vėliau pritaikė įvairių dalykų pamokose. Šiais metais moksleiviai bus kviečiami jungtis į „iššūkių seriją“ ir spręsti realius įmonių iššūkius, kuriuos mokiniai įsigys aukcione, o apsilankę įmonėje, pristatys siūlomus sprendimus. Įmonės, norinčios, kad prasidėjus mokslo metams moksleiviai jas pažintų arčiau, kviečiamos užpildyti anketą.

Antroji profesinio orientavimo iniciatyva – kartu su Regioniniu karjeros centru „Karjeras“ vystoma šešėliavimo programa moksleiviams „Pasimatuok profesiją“. Jos metu moksleiviai kviečiami vieną dieną praleisti pasirinktoje Panevėžio įmonėje ir pažinti jiems įdomios profesijos atstovo darbo kasdienybę ir pobūdį. Praleisdami dieną įmonėje moksleiviai turi galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus, suprasti, kokios savybės ir įgūdžiai yra reikalingi tam tikros profesijos atstovams, iš arti susipažinti su svajonių specialybe. Tokiu būdu moksleiviai gali „pasimatuoti“ savo pasirinktą profesiją bei priimti apgalvotus sprendimus, pasirenkant studijas, ateities profesiją bei darbdavius. Pirmieji šešėliavimu susidomėję moksleiviai įmonėse lankosi jau šią vasarą, o nuo rudens prie programos prisijungs dar daugiau moksleivių.

Prie iniciatyvos jungtis kviečiami ne tik jaunuoliai, bet ir įmonės. Dalyvavimas šioje iniciatyvoje verslui suteiks galimybę tiesiogiai bendrauti su miesto jaunimu, padės pritraukti potencialius darbuotojus į savo įmones bei užtikrins platesnę informacijos sklaidą apie vykdomą veiklą.

Įmonės norinčios prisijungti prie iniciatyvos „Pasimatuok profesiją“ ir suteikti galimybę mokiniams išbandyti svajonių profesiją kviečiamos užpildyti trumpą registracijos anketą.

Bendradarbiavimo iniciatyvų apdovanojimai 

Pastaraisiais metais Panevėžio plėtros agentūros komanda mieste pastebėjo vis daugiau bendradarbiavimo iniciatyvų tarp miesto verslo, švietimo ir viešojo sektoriaus atstovų. Tam, kad tokių iniciatyvų vis daugėtų ir jos neliktų nepastebėtos, agentūra šiais metais pirmą kartą organizuoja Bendradarbiavimo iniciatyvų apdovanojimus.

Nominuoti skirtingus sektorius apjungusias bendradarbiavimo iniciatyvas kviečiamos verslo įmonės, viešojo sektoriaus įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir netgi pavieniai asmenys. Iš panevėžiečių pasiūlytų iniciatyvų numatoma išrinkti ir apdovanoti net penkis laimėtojus šiose kategorijose: bendradarbiavimas ugdant ateities talentus; bendradarbiavimas plečiant žmogiškųjų išteklių potencialą; bendradarbiavimas gerinant verslo aplinką; bendradarbiavimas didinant miesto patrauklumą gyventi ir keliauti; bendradarbiaujančio miesto balsas.

Panevėžio plėtros agentūra jau yra parengusi ir paviešinusi apdovanojimų nuostatus, suformavusi vertinimo komisiją, kuri išrinks keturių nominacijų laimėtojus. Į apdovanojimų iniciatyvų vertinimą bus įtraukti ir miesto gyventojai, atrinkus į laimėjimą pretenduojančiais iniciatyvas jos bus paviešintos Panevėžio plėtros agentūros interneto svetainėje ir „Facebook“ paskyroje. Miesto gyventojai bus kviečiami balsuoti už jų nuomone, reikšmingiausiai prie miesto vystymosi prisidėjusią iniciatyvą.

Teikti siūlymus bendradarbiavimo iniciatyvų nominacijoms galima užpildžius trumpą el. formą. Paraiškų laukiama iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.

 

Pritraukiama vis daugiau specialistų

 

Vienas iš Panevėžio plėtros agentūros tikslų – į miestą pritraukti vis daugiau specialistų atvykti čia gyventi, studijuoti ar dirbti. Tam agentūros komanda šiais metais ėmėsi net trijų iniciatyvų.

Viena jų – „Panevėžys – patogus gyventi miestas“. Dar pavasarį, atsižvelgiant į augantį Ukrainos įmonių susidomėjimą perkelti verslo veiklą į Lietuvą, agentūra parengė relokacijos galimybių į Panevėžio miestą informacinį paketą anglų kalba, kuriame pateikiama informacija apie ilgalaikio ir trumpalaikio apgyvendinimo patalpų, patalpų verslui, transporto, švietimo ir kitas persikeliantiems gyventi į Panevėžį užsieniečiams aktualias paslaugas. Prie parengto relokacijos paketo išplatinimo persikėlimo galimybėmis besidominčioms įmonėms ir jų darbuotojams prisidėjo tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“.

Šiuo metu rengiamas ir dar vienas informacinis leidinys, šį kartą pritaikytas kituose Lietuvos miestuose gyvenantiems asmenims, svarstantiems apie persikėlimą į Panevėžį. Jame atsispindės į Panevėžį jau grįžusių ir čia veiklas vykdančių žmonių istorijos, praktiniai patarimai, taip pat informacija apie įsidarbinimo, švietimo, laisvalaikio galimybes Panevėžyje.

Panevėžio plėtros agentūra šiais metais taip pat pradėjo rengti talentų pritraukimo į Panevėžį programos projektą. Atlikta talentų pritraukimo programų, susijusių tyrimų ir rekomendacijų analizė leido išgryninti Panevėžio miesto talentų pritraukimo programai aktualias temas, apibrėžti galimų talentų pritraukimo priemonių pasiūlos paketą, kuris ateityje galėtų būti įgyvendinamas Panevėžyje.

„Auganti specialistų pasiūla, tinkama infrastruktūra, aktyvi verslo bendruomenė, paslaugų įmonėms paketas – visa tai svarbūs verslo aplinkos elementai, galintys nulemti įmonės sprendimą kurti ar plėsti verslą Panevėžyje. Įgyvendindami projektą jiems visiems skiriame dėmesio, kad Panevėžys vis dažniau taptų pirmuoju įmonių pasirinkimu, – sako Panevėžio plėtros agentūros direktorė Monika Miniotaitė. – Esame įsitikinę, kad tą pasiekti bus daug lengviau, jeigu apjungsime jėgas su kitomis mieste veikiančiomis organizacijomis. Taigi šių metų projekto raktinis žodis – bendradarbiavimas. Dar tik įpusėjame įgyvendinti suplanuotas iniciatyvas, bet nekantraujame metų pabaigoje pasidalinti jų rezultatais.“

Projektas „Sujungti Panevėžį: bendradarbiavimo stiprinimas gerinant Panevėžio verslo aplinką“ finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės ir bus įgyvendinamas iki 2022 m. gruodžio 31 d.