Naujienos

Panevėžio studentai ieškojo sprendimų regiono verslo konkurencingumui didinti

2020 11 09


Mokslo ir verslo bendruomenių bendradarbiavimas yra viena svarbiausių sąlygų inovacijų plėtrai ir tvariam ekonomikos augimui. Nepaisant to, universitetai ir verslo atstovai dar ne visuomet atranda perspektyvių platformų bendradarbiavimui. Panevėžio mieste šią situaciją siekia pakeisti Panevėžio plėtros agentūra, kuri ėmėsi organizuoti specialius užsiėmimus ir kūrybines diskusijas KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studentams. Renginių metu diskutuota apie inovacijų svarbą regiono plėtrai bei keistasi idėjomis, kaip padidinti Panevėžio įmonių konkurencingumą.

Diskutavo dėl regiono verslo perspektyvų

Pasak Panevėžio plėtros agentūros analitikės Jūratės Raukštienės, didelė dalis užsiėmimuose dalyvaujančių studentų, ypač magistrantų, patys dirba regiono įmonėse, vadovauja jų gamybos ir kitiems veiklos procesams. Todėl jie yra būtent ta auditorija, su kuria būtina diskutuoti apie inovacijų įtaką regiono verslo atsparumui įvairiems struktūriniams šokams ir galimybėms prisitaikyti prie verslo pasaulyje vykstančių pokyčių.

„Diskutuodami su studentais norime pasidalinti savo pačių ir mūsų partnerių atliktų studijų įžvalgomis, paprastai ir aiškiai akcentuoti tendencijas, į kurias, mūsų manymu, būtina atsižvelgti tvariu ir konkurencingu siekiančiam būti regiono verslui. Be to, ne mažiau svarbu įsiklausyti ir pačių studentų įžvalgas bei nuomonę – kaip jie regi regiono verslą, kokių galimybių mato jo plėtrai ir konkurencingumo didinimui, kokias problemas išskiria“, – sako J. Raukštienė.

Panevėžio plėtros agentūra KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studentams iš viso organizavo jau du užsiėmimus. Vienas jų buvo integruotas į universiteto „Inovacijų vadybos“ modulį, o kitas organizuotas kaip atskira kviestinių lektorių paskaita vadybos, valdymo technologijų ir statybos valdymo magistrantūros studijų programų studentams. Pirmajame renginyje dalyvavo 12 vadybos bakalauro studijų studentų, o antrajame – beveik 40 magistrantų.

Nestokojo idėjų Panevėžio verslui

Renginių metu studentams ne tik pristatytos Panevėžio plėtros agentūros parengtos Panevėžio regiono pramonės atsparumo pokyčiams studijos įžvalgos, bet ir dirbta grupėse su skirtingais hipotetinių įmonių scenarijais ir dalyvauta debatuose dėl jų veiklos strategijų. Studentai taip pat galėjo pabūti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei miesto savivaldybės atstovų pozicijoje ir ieškoti priemonių regiono verslo konkurencingumo skatinimui.

„Studentai pasiūlė išties naujų ir netikėtų idėjų ir priemonių, kuriomis būtų galima padidinti miesto ir regiono įmonių konkurencingumą. Jie atkreipė dėmesį į tai, kad esame sparčiai senstantis miestas, todėl siekiant išnaudoti kuo didesnės visuomenės dalies potencialą ir padidinti aktyvios darbo jėgos kiekį mieste, galėtume taikyti lengvatas įmonėms, kurios įdarbina vyresnio amžiaus darbuotojus. Studentai taip pat pasiūlė ir nestandartinių rinkodaros priemonių, kuriomis į miestą būtų galima pritraukti reikalingų žmogiškųjų išteklių ir investicijų. Pavyzdžiui, tarp tokių pasiūlymų buvo ir idėja Panevėžyje įtvirtinti keturių darbo dienų savaitę“, – sako Panevėžio plėtros agentūros verslo aplinkos projektų vadovė Monika Miniotaitė.

Dirbdami grupėse su įmonių scenarijais studentai akcentavo būtinybę įmonėms įsivertinti, kuriuos procesus labiausiai verta automatizuoti ir skaitmenizuoti, tačiau kartu siūlė nepamiršti konkurencinio pranašumo, kuriuo didelė dalis regiono įmonių laiko rankų darbu paremtą lankstumą įgyvendinant individualius užsakovo poreikius. Daug dėmesio buvo skirta būtinybei kelti darbuotojų kvalifikaciją, atsižvelgti į darbuotojų poreikius ir tokiu būdu užsitikrinti jų lojalumą. Taip pat akcentuota rinkodaros, reklamos ir komunikacijos svarba bei būtinybė įmonėms diegti ne tik procesų, bet ir produkto inovacijas, kurti ilgalaikę ir sunkiai nukopijuojamą strategiją su aiškiai išgrynintais konkurenciniais pranašumais.

Žingsnis link glaudesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto Technologijų ir verslumo kompetencijų centro vadovė docentė dr. Nida Kvedaraitė sako, kad Panevėžio plėtros agentūros organizuotos paskaitos ir diskusijos-dirbtuvės susilaukė didelio dalyvių susidomėjimo, o ypač gerai studentai atsiliepė apie interaktyvias praktines užduotis. Be to, daugeliui studentų buvo naudinga sužinoti ir apie pačią Panevėžio plėtros agentūrą bei jos veiklą.

„Be kitų užsiėmimų suteikiamų naudų galima išskirti ir Panevėžio plėtros agentūros veiklos pristatymą, nes tik nedaugelis studentų iki tol žinojo apie tokią įstaigą, jos misiją ir pagrindinį tikslą. Be to, studentams buvo naudinga susipažinti su atliktos Panevėžio regiono pramonės atsparumo pokyčiams studijos rezultatais, kurie buvo pateikti interaktyviai ir patraukliai“, – sako N. Kvedaraitė.

N. Kvedaraitė pažymi, kad Panevėžio mieste dar trūksta realaus verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimo, kuris dažnai apsiriboja „popieriniais“ įsipareigojimais.

„Labai norėtųsi aktyvesnio mokslo ir verslo bendruomenių bendradarbiavimo, kuris galėtų būti realizuojamas per bendras verslo ir mokslo projektines veiklas, užsakomuosius darbus ar praktinių įmonių problemų sprendimų įtraukimą į studijų procesą. Tai sukurtų palankesnę aplinką verslo plėtrai ir mokslo populiarinimui. Panevėžio plėtros agentūros iniciatyva yra žingsnis šia linkme“, – įsitikinusi N. Kvedaraitė.