Naujienos

Panevėžyje vyks meistriškumo kvalifikacijų kūrybinės dirbtuvės

2022 06 17


Birželio 27 d. (pirmadienį), 9 val., Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, bendradarbiaudamas su Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Panevėžio darbo rinkos mokymo centru kviečia į Meistriškumo kvalifikacijų kūrybines dirbtuves, skirtas darbdaviams, asocijuotoms darbdavių struktūroms.

Atsižvelgiant į nūdienos aktualijas darbo rinkoje, remiantis darbdavių bei ekonomikos strategų įžvalgomis galima teigti, kad reikia permastyti kai kuriuos karjeros projektavimo aspektus darbo rinkoje, leidžiančius asmeniui naudotis lankstesnėmis profesinio tobulėjimo galimybėmis ir priemonėmis darbo vietoje, kelionėse, praktikose ir kitose neformaliojo mokymosi aplinkose. Remiantis pasaulio ekonomikos ekspertų įžvalgomis, akivaizdu, kad neformaliojo mokymosi efektyvumas ir darbo vietoje įgytas meistriškumas neretu atveju darbdavių yra prilyginamas formaliojo mokymosi efektyvumui, ar net vertinamas aukščiau, kad vis daugiau reikšmės darbdaviai teikia bendriesiems / universaliesiems gebėjimams, kad formuojasi poreikis parengti formalias galimybes pripažinti neformaliojo (darbo vietoje įgytus) mokymosi pasiekimus.

Dirbdamas asmuo, sąmoningai ar nesąmoningai, per asmeninę patirtį įgyja vis naujų žinių ir įgūdžių, kurie nėra formalizuoti, bet labai svarbūs siekiant pademonstruoti pasiektą meistriškumą, projektuoti karjeros kelią, planuoti savo profesinių kompetencijų tobulinimą, o darbdaviui įvertinti darbuotojo gebėjimo lygį, efektyviai optimizuoti veiklos procesus, remiantis žmogiškaisiais resursais, panaudoti informaciją apie darbuotojų turimas darbinėje veikloje įgytas kompetencijas jų motyvavimui, profesiniam tobulėjimui ar net atlyginimo už atliekamą darbą diferencijavimui.
Darbinėje veikloje įgyjamų meistriškumo kvalifikacijų pripažinimas būtų puiki galimybė darbdaviams ar jiems atstovaujančioms įmonėms, verslo organizacijoms, įstaigoms suformuoti aiškią darbo rinkoje iš profesinės veiklos patirties įgyjamų kvalifikacijų sistemą, kuri atspindėtų jų prioritetus darbuotojų kompetencijoms – t. y. žinioms, įgūdžiams ir nuostatoms.

Meistriškumo kvalifikacijų sistema taip pat būtų reali galimybė sinergizuoti, aprašyti ir įteisinti sektoriaus lygiu jau veikiančias darbdavių / tarptautinių organizacijų neformalias kvalifikacijas. Pasiteisinusios, paklausios ir perspektyvios meistriškumo kvalifikacijos vėliau gali pasitarnauti peržiūrint formaliojo švietimo sistemoje suteikiamas kvalifikacijas, kurios aprašomos profesiniuose standartuose.

Seminaro – kūrybinių dirbtuvių dalyvius norime pakviesti interaktyviai diskusijai apie meistriškumo kvalifikacijų pripažinimo poreikį ir pobūdį jų atstovaujamuose verslo sektoriuose. Mūsų principinė nuostata – ne pateikti baigtines ir nekintančias instrukcijas, tačiau, priešingai, pristatyti bei kartu aptarti bendrąsias veiklos gaires, kaip konkrečioje įmonėje dirbantys ekspertai galėtų kurti jų sektoriui adaptuotas tokias darbinėje veikloje įgyjamų meistriškumo kvalifikacijų posistemes, kurios geriausiai atlieptų jų poreikius. Pristatysime svarbiausius pameistrystės aspektus, aptarsime asmens įgytų kompetencijų vertinimo aktualijas, kurios praktiškai pasitarnautų darbdavių atstovams, dirbantiems žmogiškųjų resursų vadybos srityje, suteiksime tinklaveikos ir bendradarbiavimo erdvę, kurioje kartu dalinsimės praktiniais patyrimais, gerąja pasaulio praktika, ieškodami sprendimų parengti autentišką meistriškumo kvalifikacijų pripažinimo įrankį.

projektas „MASTER-PRO darbinėje veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo kvalifikacijų posistemės modelio sukūrimas”, projekto Nr. 09.4.3-ESFA-V-834-03-0001

Renginys nemokamas. Registracija būtina. Registruotis galite el. paštu neringa.tolstych@kpmpc.lt arba telefonu 8 604 09 387

Seminaro-kūrybinių dirbtuvių programą rasite čia.

Renginio trukmė: 09:00–15:30 val.

Renginio vieta: Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, J. Basanavičiaus g. 23A, Panevėžys.

Projektas „MASTER-PRO darbinėje veikloje įgyjamų aukšto meistriškumo kvalifikacijų posistemės modelio sukūrimas”,  projekto Nr. 09.4.3-ESFA-V-834-03-0001