Naujienos

Tomas Prūsas. Kodėl etika svarbi ir inžinerijos bei technologijų versle?

2021 06 09


Gegužės pabaigoje vykęs visuotinis LINPRA narių suvažiavimas pritarė darbo grupės parengtam Etikos kodeksui. Kartais dar tenka išgirsti abejonių, ar tikrai etika svarbi gamybinėje pramonėje, kur pagrindinę vietą užima inžinerija, technologijos ir visų gamybinių procesų valdymas.

Skubu patikinti, kad mažoje bendruomenėje visus etikos klausimus tikrai efektyviau spręsti gyvai susėdus prie vieno stalo. Tačiau LINPRA jau trisdešimt metų jungia stipriausias šalies gamybines įmones, jų nuolat daugėja, o svarba visuomenėje auga. Todėl asociacijos etikos kodeksas yra ir savalaikis, ir tikrai reikalingas dokumentas.

Akivaizdu, kad visiems LINPRA nariams svarbi tiek asociacijos, tiek ir viso inžinerinės bei technologijų pramonės sektoriaus, sudaryto iš atskirų įmonių, reputacija, skaidri ir sąžininga veikla Lietuvos ir kitų šalių rinkose. XXI amžiaus informacinės visuomenės realybėje būtent žinios ir informacija yra pagrindinė valiuta, kuri lemia, ar verslo partneriai pasitiki, ar klientai vertina ir pripažįsta. Užtenka net menkų įtarimų, ir socialiniai tinklai, naujienų portalai ar net tiesiogiai perduota žinia gali sugriauti metų metais kurtą pasitikėjimą ir reputaciją. Tokių pavyzdžių, deja, turime Lietuvoje ir pastaraisiais metais.

Dažna Lietuvos įmonė susiduria su realybe, kai užsienio partneriai – ypač iš Vakarų valstybių – atvirai teiraujasi, ar ir kokius įmonė turi ISO atitikties sertifikatus (o ir vien jų jau nebepakanka), ar vadovaujasi etikos, tvarumo principais. Tai tikrai turi įtakos priimant teigiamą sprendimą dėl bendradarbiavimo. Ypač – kai svarstoma ilgalaikių santykių perspektyva. Atskiruose inžinerijos ir technologijų pramonės sektoriuose taikomi dar aukštesni reikalavimai, o itin priekabus ESG (angl. environmental, social, governance) kriterijų vertinimas vyksta, kai sprendžiami investicijų ar bendrų įmonių klausimai.

LINPRA Etikos kodeksas paskatins esamus ir būsimus asociacijos narius elgtis atsakingai, etiškai ir garbingai. Rekomendacijos ir principai perimti iš geriausių tarptautinių ir Lietuvos pavyzdžių. Tai leidžia tikėtis, kad įmonės bendruomenėje turės tvirtą ir ilgalaikį savo veiklos pagrindą.

Visų narių sutarimas dėl bendrų etikos normų atvers galimybę pradėti diskusiją ir dėl sudėtingesnių temų – pavyzdžiui, socialinės verslo atsakomybės. Kur ir kiek inžinerijos ir technologijų pramonė turi jausti atsakomybę prieš visuomenę, kas ir kaip turi atstovauti asociacijos narių poziciją derinant socialinės aplinkos, aplinkosaugos, darbuotojų interesų klausimus. Šios temos kils iš patvirtintų bendrųjų etikos normų ir taps svarbia asociacijos veiklos sritimi.

Visą straipsnį kviečiame skaityti portale LRT.

Informacija ir nuotrauka: LRT