Panevėžio bendradarbiavimo iniciatyvų apdovanojimai

Panevėžio plėtros agentūra organizuoja bendradarbiavimo iniciatyvų apdovanojimus, kuriais nori paskatinti pastebėti, drauge pasidžiaugti ir paskleisti žinią apie besijungiantį Panevėžį

Kviečiame verslo įmones, viešojo sektoriaus įstaigas ir nevyriausybines organizacijas ar pavienius asmenis dalintis bendradarbiavimo iniciatyvomis, pradėtomis 2022 m., padėjusioms gerinti švietimo ir mokslo paslaugų pasiūlą mieste, miesto verslo aplinką, didinti bendrą miesto patrauklumą ir žinomumą bei skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Bendradarbiavimo inciatyvų nominacijos:

  • Metų švietimo, mokslo bendradarbiavimo jungčių kūrėjas (-ai). Šioje nominacijoje įvertinami asmenys ir (ar) organizacijos, kurie kurdami bendradarbiavimo jungtis siekė gerinti mieste teikiamas švietimo bei mokslo paslaugas  STEAM, inžinerinei krypčiai populiarinti ir karjerai šioje srityje reikalingoms kompetencijoms stiprinti. 

  • Metų verslo bendradarbiavimo jungčių kūrėjas (-ai). Asmenys ir (ar) organizacijos, kurie kurdami bendradarbiavimo jungtis prisidėjo didinant miesto verslo atsparumą, konkurencingumą, inovatyvumą ir stiprinant patrauklų darbo vietų miesto įmonėse įvaizdį. 

  • Metų bendradarbiavimo jungčių, didinančių miesto žinomumą, kūrėjas (-ai). Asmenys ir (ar) organizacijos, kurie kurdami bendradarbiavimo jungtis prisidėjo stiprinant studentams, talentams ar šeimoms patrauklaus miesto įvaizdį ir užtikrino platų miesto atgarsį ir nacionaliniu ar tarptautiniu mastu.

  • Metų bendradarbiavimo ambasadorius (-ai).  Asmenys ir (ar) organizacijos, savo veikla prisidėjusios prie tarpsektorinio bendradarbiavimo ir jo teikiamos naudos sklaidos suinteresuotų šalių ir visuomenės tarpe.

  • Bendradarbiaujančio miesto balsas. Šios nominacijos laimėtojui išrinkti bus organizuojamas Panevėžio gyventojų balsavimas. Miesto visuomenė nbus kviečiama balsuoti už, jų nuomone, reikšmingiausią įtaką miesto vystymuisi turėjusią bendradarbiavimo iniciatyvą.       

Teikti siūlymus bendradarbiavimo iniciatyvų nominacijoms galite čia.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. gegužės 17 d. (Paraiškų priėmimo terminas gali būti pratęstas atskiru Agentūros sprendimu).

Susipažinti su Panevėžio bendradarbiavimo iniciatyvų apdovanojimų nuostatais galite čia.

Kilus klausimams susieskite su Panevėžio plėtros agentūros verslo aplinkos projektų vadove Jūrate Raukštiene, jurate@panevezysnow.lt.

Prisiminti praėjusiais metais pirmą kartą vykusius bendradarbiavimo iniciatyvų apdovanojimus ir laimėtojus galite čia.