Naujienos

Panevėžio moksleiviams – galimybė išbandyti darbą miesto įmonėse

2021 08 19


Įvertinusi poreikį ieškoti naujų, glaudesnių jungčių tarp miesto moksleivių ir darbdavių, Panevėžio plėtros agentūra kviečia miesto įmones prisidėti prie naujo ir moksleiviams labai naudingo profesinio orientavimo projekto „Specialistas dviem dienoms“. Projekto metu bus įgyvendinama pilotinė šešėliavimo (angl. shadowing) – patyriminio mokinių profesinio veiklinimo stebint įprastą tam tikros profesijos atstovo darbo dieną – programa su atrinktais miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokiniais ir miesto pramonės įmonėmis.

Šešėliavimo programos principas paprastas: atrinkus programoje norinčius dalyvauti moksleivius jiems pagal jų interesus pasiūloma įmonė šešėliavimui atlikti. Moksleivių prašoma aprašyti savo lūkesčius ir jiems kylančius klausimus, tarpininkaujant iniciatyvos organizatoriams su įmone suderinama programos darbotvarkė, moksleiviai ir jų tėvai informuojami apie apsilankymo įmonėje tvarką, saugos ir kitus reikalavimus. Tuomet įdomiausia dalis – jaunuoliai vyksta į įmonę ir du pusdienius stebi jos veiklą, šešėliavimo mentoriaus darbą, naudojamus išteklius, susipažįsta su darbo metodika bei karjeros galimybėmis.

Moksleiviams suteikiama galimybė mentoriui užduoti rūpimus klausimus, geriau suprasti, kokios asmeninės savybės ir įgūdžiai reikalingi konkrečios profesijos atstovams. Baigę apsilankymus įmonėse, moksleiviai pateiks grįžtamąjį ryšį, reflektuos kartu su savo mokyklos profesijos patarėju apie įgytas žinias, patirtį ir tolesnius karjeros planavimo žingsnius.

Kaip teigia Panevėžio plėtros agentūros direktorė Monika Miniotaitė, karjeros šešėliavimo metodika, kurią pritaikant įgyvendinama ši iniciatyva, yra kruopščiai apgalvotas sprendimas, galintis padėti ugdyti jaunuolius karjerai bei ruošti sėkmingai integracijai į darbo rinką.

„Panevėžyje pritaikysime tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ parengtą metodiką, į kurią integruotos labiausiai pasiteisinusios užsienio ir kitų Lietuvos miestų praktikos. Konsultuojamės ir su mūsų miesto profesijos patarėjais, kad užtikrintume programos kokybę ir naudą tiek moksleiviams, tiek miesto įmonėms. Manome, kad ši programa gali tapti unikalia galimybe moksleiviams pažinti galbūt būsimą karjeros stotelę iš arti, o įmonėms – „parduoti“ save potencialiems ateities darbuotojams,“ – sako M. Miniotaitė.

Šešėliavimas yra vis populiarėjantis mokymosi procesas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tikimasi, kad ši iniciatyva bus sėkminga ateityje prie jos jungsis vis daugiau miesto moksleivių ir įmonių.

„Ši iniciatyva skatina bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus institucijų, švietimo ir mokslo įstaigų, asocijuotų verslo struktūrų ir kitų susijusių šalių. Šešėliaujant taip pat didinamas mokinių informuotumas renkantis studijų programą ir ateities profesiją. Būtent dėl šios taikomos šešėliavimo metodikos auga verslo ir švietimo įstaigų ir jų atstovų įsitraukimas į miestui aktualios problemos sprendimą – talentų stokos mažinimą,“ – apie iniciatyvos svarbą pasakoja M. Miniotaitė.

Panevėžio įmonės, norinčios prisidėti prie šešėliavimo iniciatyvos „Specialistas dviem dienoms“ galinčios priimti moksleivius du pusdienius apsilankyti jų įmonėse, kviečiamos užpildyti registracijos anketą.

Šešėliavimo iniciatyva „Specialistas dviem dienoms“ yra Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamo projekto „Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“ dalis.