Naujienos

Panevėžio plėtros agentūra 2020 m. įgyvendino verslo aplinkos Panevėžyje gerinimo projektą

2021 02 26


Pernai naują veiklos etapą pradėjusi Panevėžio plėtros agentūra ėmėsi įgyvendinti iniciatyvas miesto verslo aplinkai gerinti. Jų tikslas – nuosekliai didinti Panevėžio investicinį patrauklumą ir spręsti esmines, tyrimais patvirtintas problemas, su kuriomis susiduria Panevėžyje veiklą vykdantis ir plėtrą planuojantis verslas.

Laimėjusi verslo plėtros sąlygų gerinimo projektų konkursą, 2020-aisias metais agentūra įgyvendino projektą „Aplinkos verslui gerinimas Panevėžyje“. Per septynis mėnesius buvo įgyvendinta trylika su miesto verslo aplinkos gerinimu susijusių projekto veiklų. Agentūros organizuotuose renginiuose dalyvavo daugiau nei 500 verslo, švietimo, mokslo, savivaldos institucijų atstovų, buvo suteikta daugiau nei 40 konsultacijų verslui ir institucijoms, užmegzta 200 tikslinių kontaktų Pramonės 4.0 srityje, paviešinti 65 straipsniai vietiniuose, nacionaliniuose ir Baltijos šalių kanaluose, rinkodaros priemonėmis pasiekta beveik 300 tūkstančių asmenų auditorija. Panevėžio plėtros agentūra miestui pritaikė šiuolaikišką šūkį „Panevėžys Now“ (liet. „Panevėžys dabar“), kviesdama atrasti atsinaujinusį miestą ir jo potencialą.

„Diskutuojant apie verslo aplinką, turbūt dažniausiai kyla mintis apie gamykloms tinkamus sklypus, mokestines lengvatas ar leidimų išdavimo procesą. Šio projekto metu siekėme spręsti sunkiau apčiuopiamas, bet esminę įtaką investicijų atėjimui ar verslo plėtrai turinčias problemas: žmogiškųjų išteklių stoką, nepakankamą įmonių imlumą inovacijoms. Džiaugiamės, kad per tokį trumpą laiką ir nepaisant sudėtingos karantino situacijos pavyko pasiekti visus projekto pradžioje užsibrėžtus rodiklius. Ypač svarbu tai, kad pavyko įtraukti verslo, švietimo viešojo sektoriaus institucijų, studentų ir diasporos bendruomenių atstovus, užmegzti ar sustiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą kuriant investicijoms patrauklesnį miestą“, – sakė projekto vadovė Monika Miniotaitė.  

Dėmesys verslo vystymo sąlygoms

Projekto metu buvo parengta išsami verslo aplinkos vertinimo metodika, skirta kompleksiškai  apžvelgti verslo kūrimo ir vystymo sąlygas Panevėžyje. Tokia metodika leis minėtus vertinimus atlikti reguliariai, kas padės objektyviai įvertinti vykdomų verslo aplinkos gerinimo priemonių efektyvumą bei ateityje planuoti naujas aktualiausias priemones.

„Atliktas miesto verslo aplinkos vertinimas leidžia įžvelgti miesto stiprybes bei sritis, kurioms reikia didesnio dėmesio, siekiant užtikrinti verslo aplinkos konkurencingumą. Šiandieninė verslo aplinka yra ypač dinamiška, todėl jai pažinti ir įvertinti pasitelkėme ne tik statistinius duomenis, bet ir apklausėme daugiau nei 300 verslo atstovų. Apklausos rezultatai, verslo konsultacijos, tiksliniai susitikimai ir komunikacija renginių metu leidžia pastebėti šiai dienai verslui aktualiausias problemas, numatyti poreikius ir suplanuoti būtinus žingsnius miesto verslo aplinkos gerinimo link“, – teigia Panevėžio plėtros agentūros analitikė Jūratė Raukštienė.

Miesto judėjimas Pramonės 4.0 kryptimi

Projekto metu didelis dėmesys buvo skiriamas Panevėžio strateginei Pramonės 4.0 krypčiai ir jos įgyvendinimo priemonėms. Tam, kad miestui būtų lengviau ateityje įgyvendinti reikalingas iniciatyvas, sukurta Pramonės 4.0 plėtra Panevėžyje suinteresuotų įmonių, institucijų, organizacijų ir specialistų duomenų bazė, aprašytos galimos bendradarbiavimo su jais sritys ir galimybės. Duomenų bazė leis miestui efektyviau ieškoti patikimų partnerių bendriems projektams, patirčiai perimti.

Remdamasi sukurta Pramonės 4.0 kontaktų duomenų baze, agentūra kartu su partneriais surengė septynis inovacijų sklaidos renginius, į kuriuos pritraukta beveik 300 dalyvių. Renginių metu ekspertai supažindino Panevėžio įmones su technologinių auditų nauda, technologijų atsiperkamumo galimybėmis, inovacijų finansavimo priemonėmis. Diskutuota ir apie veiklos diversifikacijos būtinybę, įsitinklinimo nacionaliniuose ir tarptautiniuose aljansuose naudas.

„Tokio pobūdžio renginiai stiprina dialogą tarp įmonių, skatina dalintis žiniomis ir padeda užmegzti vertingus kontaktus. Be to, diskusijų metu tampa lengviau suprasti įvairių pramonės įmonių patiriamas problemas bei pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus. Daugeliu atveju atvirumas naujiems technologiniams sprendimams, bendradarbiavimui, gali padėti įmonėms sustiprėti. Džiaugiamės, kad į diskusiją Pramonės 4.0 tema su vietos įmonėmis pavyko pritraukti Prancūzijos viešojo sektoriaus atstovų. Taip pat turėjome galimybę suorganizuoti renginių KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studentams, kurių didelė dalis taip pat dirba regiono pramonės įmonėse. Interaktyvių dirbtuvių metu su studentais diskutavome apie būdus įmonėms didinti konkurencingumą“, – sako M. Miniotaitė.

Žmogiškųjų išteklių užtikrinimas

Panevėžyje ne vienerius metus garsiai kalbama apie tam tikrų specialybių kvalifikuotų darbuotojų trūkumą. Vienas efektyviausių būdų šiai problemai spręsti – užtikrinti kryptingą moksleivių profesinį orientavimą. Kartu su Panevėžio švietimo centru agentūra pradėjo iniciatyvą „Pamokos matuojasi Panevėžio įmones“, kurios metu mokytojai, bendradarbiaudami su miesto įstaigomis ir įmonėmis, kūrė pamokų scenarijus, edukacinius vaizdo filmus, susijusius su mieste veikiančių įmonių veiklomis. Mokydamiesi pagal tokius scenarijus jaunieji panevėžiečiai iš arčiau susipažįsta su darbu verslo įmonėse, įgauna praktinės patirties ir yra skatinami atrasti profesinį kelią būtent Panevėžyje.

Siekdama į miestą pritraukti tiek naujus gyventojus, tiek išvykusius panevėžiečius, agentūra inicijavo bendradarbiavimo susitarimą su penkiomis institucijomis, padedančiomis naujiems gyventojams lengviau integruotis mieste. Tarp šių institucijų – Panevėžio miesto savivaldybė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamentas, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio skyrius, Panevėžio teritorinė ligonių kasa, VšĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas. Su institucijomis sutarta dėl pirmųjų veiksmų tobulinant ekosistemą atvykstantiems gyventi į Panevėžį. Plėtojant šią iniciatyvą buvo organizuotas pilotinis renginys „Panevėžys laukia!“, kurio metu užsienyje ar kituose šalies miestuose gyvenantiems lietuviams buvo pristatyti atsinaujinančio Panevėžio privalumai, karjeros ir verslo galimybės.

Panevėžys gali didžiuotis aktyvia ir miesto plėtra besirūpinančia išeivių bendruomene bei savivaldybės įgyvendinamu projektu „Globalus Panevėžys“, siekiančiu suburti svetur išvykusių gyventi panevėžiečių bendruomenę. Čia gausu kompetencijų, idėjų, ryšių, kurie gali padėti pritraukti investicijų ar paversti miestą patrauklia vieta gyventi. Bendradarbiaujant su „Panevėžio Alumni“ asociacija buvo inicijuotas pirmasis virtualus forumas „Panevėžys jungia“, į kurio diskusijas aktyviai įsijungė beveik 100 miestui neabejingų diasporos ir vietos bendruomenių atstovų.

Renginio metu žymūs Lietuvos politikos, kultūros bei meno žmonės kartu su renginio dalyviais kėlė aktualius klausimus apie Panevėžio bendruomenės ir svetur gyvenančios diasporos santykį, tarpusavio ryšio auginimą. Remiantis forumo diskusijoms, parengtas veiksmų planas, kaip galėtų būti identifikuojamos išeivių sukauptos patirtys, jų vykdomos iniciatyvos ir idėjos Panevėžio patrauklumo didinimui, kaip galėtų būti apjungiama diaspora ir vietos bendruomenės miesto verslo aplinkai gerinti.

Miesto įvaizdžio gerinimas

Panevėžio plėtros agentūra taip pat rūpinasi ir miesto turizmo sektoriaus tvarumu, miesto įvaizdžio kūrimu ir patrauklumo didinimu. Agentūra vykdė susitikimus su miesto turizmo sektoriaus įmonėmis bei įstaigomis ir parengė koronaviruso protrūkio poveikio šiam sektoriui apžvalgą. Remiantis gautais rezultatais, buvo organizuotos diskusijos su šio sektoriaus atstovais, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarpusavyje, padedant užmegzti ar stiprinti ryšius, sukurti naujų miesto gyventojams bei turistams patrauklių produktų, paslaugų.  

Siekiant gerinti verslo aplinką ir padėti turizmo sektoriui, buvo įgyvendinama iniciatyva „Atrask Panevėžio spalvas“. Iniciatyvos tikslas – gražinti miestą, padėti pritraukti daugiau miesto erdves tyrinėjančių ir atrandančių gyventojų bei paskatinti turistus aplankyti naujus, įdomius mieste esančius objektus. Iniciatyvos metu užsimezgė bendradarbiavimas su mieste veikiančiomis turizmo įmonėmis, buvo nutapytos pirmosios dvi sienos. Naujuosius piešinius galima išvysti ant Smėlynės g. 112 esančio fasado ir šalia esančios mūrinės užtvaros. Šie piešiniai kartu su jau mieste esančiais įdomiais objektais bus apjungti į turistinius maršrutus.

„Ne tik teikiame turizmo informaciją, bet ir inicijuojame naujų turizmo produktų atsiradimą mieste. Skatiname Panevėžio turizmo sektoriaus įmones bendradarbiauti ir patys, reaguodami į tam tikras situacijas, skatiname iniciatyvas. Pavyzdžiui, karantino metu, siekdama padėti nuo pandemijos padarinių itin kenčiančiam smulkiajam verslui, internetinėje erdvėje agentūra dalinosi informacija apie karantino metu paslaugas teikiančias maitinimo įmones bei vietinius kūrėjus ir gamintojus, kurių produkciją galima įsigyti internetu“, – pasakojo agentūros turizmo projektų vadovė Vilanda Reikalienė.

Siekdama patraukliai ir išsamiai visuomenei pristatyti mieste vykstančius renginius, Panevėžio plėtros agentūra parengė internetinę renginių platformą „Ką veikti Panevėžyje“ (www.renginiai.panevezysnow.lt). Tikimasi, kad ilgainiui ši platforma taps patogiu įrankiu miesto gyventojams ir svečiams, informuojanti apie Panevėžyje vykstančius renginius.

„Vienas iš agentūros tikslų – bendradarbiaujant su Panevėžio įmonėmis ir įstaigomis parodyti miesto gyventojams bei svečiams, kiek daug įdomių veiklų ir užsiėmimų yra Panevėžyje. Siekiame, kad atrasti miestą būtų dar lengviau – sukūrėme renginių platformą, agentūros puslapyje ir socialiniuose tinkluose talpiname rekomendacijas, konsultuojame ir nuolat ieškome naujų idėjų. Mums ypač svarbu grįžtamasis ryšys – tokiu būdu atrandame daug įdomių vietų, paslaugų ir pan., kurias galime iškomunikuoti platesnei auditorijai. Tikiu, kad Panevėžys gali tapti traukos centru tiek turistams, tiek verslams“, – sako rinkodaros ir komunikacijos specialistė Kamilė Niunevaitė.