Naujienos

Panevėžio pramonės legenda: istorija, tradicijos, žmonės

2021 11 25


Panevėžys dažnai tituluojamas pramonės miestu, o pramonės įmonės, istorija ir procesai yra svarbūs ne tik miesto gyventojams, bet ir į miestą atvykstantiems turistams. Būtent todėl mieste pradėta aktyviai vystyti pramoninį turizmą, apimantį ne tik apsilankymus gamybos įmonėse, bet ir išskirtinius meno bei kultūros renginius industrinėse miesto erdvėse. Siekiant vystyti pramoninio turizmo šaką Panevėžio mieste prisidedama prie bendros miesto turizmo plėtros, įtvirtinant pramoninį turizmą kaip strateginę turizmo plėtros kryptį bei pasiūlant naujus inovatyvius turizmo produktus ir paslaugas.
Panevėžio plėtros agentūra organizuoja 4 nuotolinių paskaitų ciklą. Jų metu bus pristatomas Panevėžio pramoninis paveldas plačiame europiniame kontekste.
Datos: Lapkričio 30 d., Gruodžio 1 d., Gruodžio 7 d. , Gruodžio 8 d.
Laikas – 18:30 val.
Trukmė – apie 2 val.
Registracija į paskaitas: https://bit.ly/3DMuzAZ
Paskaitų ciklas orientuotas tiek į mieste dirbančius, tiek į būsimus gidus ir kelionių vadovus, įvairių sričių mokytojus, muziejininkus, kraštotyrininkus, bibliotekų darbuotojus, menininkus, verslo bei pramonės įmonių darbuotojus. Į šias paskaitas taip pat kviečiami visi besidomintys istorija ir neabejingi Panevėžio miestui. Paskaitas ves „GuideLines Academy“ lektorius, istorikas ir kelionių vadovas Vladas Liepuonius.
Paskaitų anotacija:
Panevėžys rado raktą nuo pramoninio turizmo lobių skrynios ir savo atrastu turtu dalinasi ne tik su gyventojais, bet ir atvykstančiais svečiais. Mūsų miestas didžiuojasi ne vilnietišku senamiesčiu, laikinosios sostinės ambicija ar pajūrio vokiškumu, o būtent pramone. Pramoninė Panevėžio praeitis turi gilią ir įdomią istorija. Iki XX a. vidurio mieste buvo pastatyti vieni pagrindinių įvairiais požiūriais vertingų pastatų, pramoninių kompleksų, kartu su istorinėmis, pramoninėmis, urbanistinėmis teritorijomis. XIX–XX a. pr. pramonės revoliucija paliko itin ryškų pėdsaką Panevėžio mieste: čia nutiestas siaurojo geležinkelio ruožas, pastatyta spirito darykla, grūdų ir vėjo malūnai.
Pirmoji paskaita - įvadas į Europos praeitį dar iki pirmosios pramonės revoliucijos. Paskaitos metu bus pristatomas pramonės perversmo revoliucingumas ir modernios visuomenės gimimas. Klausytojai bus supažindinami, kaip techninės inovacijos kūrė pasaulį, kuriame mes gyvename šiandien.
Antroje paskaitoje bus pristatomas industrializacijos procesas mūsų regione. Rusijos pramoninės revoliucijos ypatybės ir Lietuvos, o tuo pačiu ir Panevėžio vieta jame. Tai sunkūs, kiek padriki žingsniai, lėtai, bet užtikrintai vedę kraštą į visiškai naują realybę.
Trečioje paskaitoje aptariama Lietuvos ekonominė situacija po Pirmojo pasaulinio karo ir nepriklausomos valstybės pirmieji savarankiški bandymai kurti savąją pramonę. Čia Panevėžiui teko ypatingas vaidmuo. Pristatant Lietuvą, nepamirštamas ir pasaulinis kontekstas – pasaulinė krizė ir Didžioji depresija. Taip pat aptariamas tautinių mažumų, visų pirma, žydų indėlis į Panevėžio pramonės vystymąsi ir versliojo miesto legendos sukūrimą.
Ketvirtoji paskaita – baigiamasis susitikimas, pristatantis sovietinės industrializacijos (pra)laimėjimus: kokių planų turėta, kokie iššūkiai kilo ir kur tai atvedė šalį ir miestą? Šios paskaitos metu bus aptariama miesto pramoninė šiandiena bei visa Panevėžio istorija atrakinama vienu, industriniu plieno raktu.
Renginiai organizuojami įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Panevėžio pramonės legenda: istorija, tradicijos, žmonės“.