Naujienos

Tęsiami Panevėžio vizualinio identiteto kūrimo darbai

2023 03 01


2022 m. vasarą prasidėjo Panevėžio miesto vizualinio identiteto kūrimo procesas, kuriuo siekiama atskleisti miesto išskirtinumą, vertes ir vystymosi potencialą, sukurti naują miesto įvaizdį. Procesas tęsiasi – šiuo metu, patvirtinus miesto pozicionavimo strategiją, pereinama į kitą etapą, kurio metu bus kuriamas šūkis, logotipas ir vizualinis identitetas.

Miesto pozicionavimas – tai strateginė priemonė, apibrėžianti miesto poziciją lokaliame ir nacionaliniame kontekste, identifikuojanti pagrindines vertybes ir pranašumus. Naujasis Panevėžio pozicionavimas grindžiamas miesto praeitimi ir dabartimi. Taip pat, remiantis ekspertų žiniomis ir miesto gyventojų nuomone, formuojama ateities vizija. Pozicionavimas tampa svarbiu atspirties tašku vystant identitetą toliau – kuriant šūkį, logotipą, vizualinę išraišką. Visus šiuos elementus siekiama pateikti aiškiai, paveikiai ir taip atkreipti miesto gyventojų, verslų, turistų dėmesį.

Atlikus internetinę miesto gyventojų apklausą, strateginių miesto dokumentų analizę ir suorganizavus keturias kūrybines dirbtuves bei išanalizavus jų rezultatus, buvo suformuotas miesto pozicionavimo naratyvas. Panevėžys pozicionuojamas kaip įtraukiantis miestas.

Esminės pozicionavimo įžvalgos atskleidžia Panevėžio unikalumą: tai miestas, jungiantis skirtingas bendruomenes ir sritis. Panevėžys pasižymi daugiasliuoksne miestiečių gyvenimo būdų ir ateities matymo scenarijų įvairove. Čia visi sugyvena harmoningai – ir tai yra išskirtinis, savitas šio miesto bruožas. Panevėžys apibūdinamas kaip patogaus žmogui mastelio miestas, kuriantis artimus santykius, įveiklinantis įvairovę, kviečiantis gyventojus įsitraukti į visus miesto kūrimo aspektus – nuo poreikius atliepiančios infrastruktūros iki kultūros, žaliųjų erdvių, inovacijų ir ateities scenarijų. Miestas yra kuriamas jame gyvenančių žmonių, tad yra panašus į juos, atspindi jų tikslus, prioritetus ir svajones.

Tęsiant įtraukaus identiteto kūrimo procesą ir siekiant efektyviai atskleisti miesto pozicionavimą, pavasarį visuomenei bus pristatomi du arba trys vizualinio miesto identiteto pasiūlymai. Kartu su nepriklausomais ekspertais ir Panevėžio vizualinio identiteto kūrimo darbo grupe miesto gyventojai galės išsirinkti geriausiai keliamus kriterijus atitinkantį pasiūlymą ir suteikti jam grįžtamąjį ryšį. Atlikus galimas korekcijas, išrinktasis pasiūlymas taps Panevėžio miesto identitetu. Patvirtinus vizualinį identitetą, bus parengtas jo naudojimo vadovas bei Panevėžio miesto pristatymo ir atstovavimo Lietuvoje ir pasaulyje rekomendacijos.

Kaip ir dabar, taip ir ateityje norime matyti miestą, kuris būtų patrauklus gyventojams, verslui ir turistams. Naujas identitetas yra svarbus žingsnis siekiant šio tikslo. Kviečiame sekti naujienas www.vizijapaneveziui.lt