Verslo aplinkos gerinimas

Projektas „Verslo aplinkos gerinimas Panevėžyje“ 2020 m.

2020 m. gegužės–gruodžio mėn. Panevėžio plėtros agentūra įgyvendino projektą „Verslo aplinkos gerinimas Panevėžyje“. Projekto tikslas – kurti investicijoms ir verslo plėtrai palankią aplinką Panevėžyje, didinant miesto išteklių patrauklumą, sprendžiant verslo aplinkos problemas ir atsižvelgiant į Panevėžio verslo, investuotojų ir savivaldos prioritetus. 

Projekto metu buvo atliekamas verslo aplinkos Panevėžio mieste vertinimas taikant metodiškai pagrįstus rodiklius, rengiama ir platinama informacija tikslinėms auditorijoms apie verslo ir investicinę aplinką Panevėžyje. Taip pat buvo įgyvendinamos iniciatyvos skirtos didinti studijų, profesinio ir vidurinio mokymo mieste atitikimą vietos verslo poreikiams, kurti palankias sąlygas į Panevėžį grįžtantiems ir atvykstantiems gyventojams, stiprinti verslo, švietimo, mokslo ir savivaldos sektorių bendradarbiavimą, stiprinti miesto strateginės Pramonės 4.0 krypties ekosistemą, formuoti Panevėžio, kaip investicijoms ir verslui patrauklaus miesto įvaizdį. Siekiant padėti turizmo sektoriaus verslui prisitaikyti prie pokyčių ir koronaviruso pandemijos sukeltų padarinių, projekte buvo numatytos priemonės turizmo skatinimui regione.

Projektas buvo finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės lėšomis.

Kviečiame susipažinti su projekto iniciatyvomis ir skaityti plačiau čia.