Iniciatyvos

Geriname Panevėžio verslo aplinką, didiname Panevėžio investicinį patrauklumą ir sudarome sąlygas čia gyventi ir dirbti aukščiausio lygio specialistams. Vykdome skirtingas iniciatyvas skirtas profesiniam orientavimui tobulinti, studijų patrauklumui didinti, talentams pritraukti ir verslo atsparumui gerinti.