Iniciatyvos

Iniciatyvos organizuojamos įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą verslo aplinkos sąlygų gerinimo projektą „Aplinkos verslui gerinimas Panevėžyje“

„Panevėžys – draugiškas naujiems gyventojams“ >>>