Tyrimai

Atliekame tyrimus, padedančius ieškoti sprendimų verslo aplinkos gerinimui. Tam, kad skirtume prioritetą esminiams iššūkiams, su kuriais susiduria verslas, ir pasirinktume efektyviausias problemų sprendimo priemones, bendradarbiaujame su ekonominės plėtros ekspertais. Siekiame žinoti apie tai, kas vyksta Panevėžyje čia ir dabar. Atliekant tyrimus vykdome verslininkų apklausas, analizuojame regiono verslo aplinką ir jos potencialą, ilgametę raidą ir ateities perspektyvas.

Mažų ir vidutinių įmonių kompetencijų poreikio siekiant pasiruošti ir įveikti Pramonė 4.0 iššūkius analizė

Panevėžio regiono pramonės atsparumo pokyčiams studija

Verslo aplinkos vertinimo metodika