Naujienos

Kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministre bei Panevėžio miesto atstovais aptartas talentų ugdymas darbo rinkos poreikiams

2021 12 03


Ketvirtadienį Panevėžyje lankėsi Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė. Vizito metu aptartos laisvosios ekonominės zonos vystymosi perspektyvos, talentų pritraukimo ir investicinio klimato gerinimo klausimai.  
  
Švietimo centro padalinyje „RoboLabas“ vykusioje diskusijoje „Talentų ugdymas darbo rinkos poreikiams“ dalyvavusi ministrė džiaugėsi, kad būtent Panevėžyje, gali dalyvauti tokio formato renginyje, kur prie vieno stalo diskutuoti susirinko jaunimas, švietimo, savivaldos ir verslo atstovai.   

Panevėžys garsėja kaip inžinerinių kompetencijų miestas, o jame susibūrę talentai – aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventai, profesinę patirtį įgiję specialistai įsidarbinantys perspektyviausiose miesto įmonėse. Pasak ministrės, Panevėžyje, atsižvelgiant į gyventojų skaičių, yra bene didžiausia pramonės darbo vietų koncentracija, o čia veikiančiose įmonėse yra realizuoti dideli gamybos automatizavimo projektai. Tiek darbui su jais, tiek kuriant produktus reikia aukštos kvalifikacijos inžinierių, kurių labai trūksta. Siekiant paskatinti jaunimą rinktis Lietuvos regionų plėtrai aktualius informatikos, matematikos ir inžinerijos mokslus Panevėžio regione veikiančiose universitetuose ir kolegijose Ekonomikos ir inovacijų ministerija skiria 200 eurų tikslines stipendijas.   

„Daugelio verslų atstovai, tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse pabrėžia talentų svarbą. Mūsų vienas iš pagrindinių iššūkių, o kartu ir galimybė – užauginti talentus. Džiugu, kad Panevėžyje, kur programavimas yra virtęs logikos, kūrybingumo ir komandinio darbo žaidimu, skatinimas ankstyvas susidomėjimas šia profesija. Labai svarbu, kad vaikai, kurie šiandien yra robotikos centre „Robolabas“, „STEAM“ centre ir mokyklose matytų galimybę veikti Panevėžyje, – akcentavo ministrė Aušrinė Armonaitė.  

Mieste vykdomos iniciatyvos, kuriomis siekiama padėti moksleiviams pažinti skirtingas specialybes bei paskatinti verslui reikalingų specialistų ugdymą. Panevėžio ugdymo įstaigos ir verslo bendradarbiauja siekdami padėti ugdyti asmenybes, turinčias geresnį suvokimą apie skirtingų sektorių veiklą ir gebančias geriau planuoti savo ateitį.   

„Labai svarbu, kad švietimas būtų visuotinai prieinamas. Džiaugiamės mieste matoma verslo švietimo jungtimi. Tai ne tik parama, kurią skiria verslas, bet ir verslo dalijamasis su jaunimo savo sėkmės istorijomis. Panevėžyje sėkmingai vykdoma iniciatyva „Pamokos matuojasi Panevėžį“, kasmet 10 Panevėžio įmonių, kurios savanoriškais tikslais, kartu su mokytojais kuria pamokų scenarijus, kurie vėliau pritaikomi įvairių dalykų pamokose. Tai padeda moksleiviams susipažinti įmonių veikla mokytis per patirtis, atliekant užduotis, kurias paruošia verslo atstovai,“ – sakė Panevėžio švietimo centras vadovė Asta Malčiauskienė.  

Europos šalių praktika rodo, kaip svarbu atverti ir susisteminti viešojo sektoriaus įstaigų kaupiamus švietimo, mokslo ir  darbo rinką atspindinčius duomenis. Jomis sėkmingai vadovaujasi įvairių sričių specialistai, pavyzdžiui, karjeros konsultantai, švietimo įstaigų atstovai, studentai.  

„Šiais metais Panevėžio plėtros agentūra bendradarbiaudama su profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigomis bei darbdaviais parengė Panevėžio regiono ilgalaikės darbo rinkos poreikių prognozę. Išsigryninome specialybes, kurios yra aktualios mūsų regiono verslui. Tikimės, kad gautos įžvalgos padės identifikuoti bei inicijuoti naujų mokymo programų poreikį bei vykdymą regione,“  – sakė Panevėžio Plėtros agentūros verslo projektų vadovė Jūratė Raukštienė. 

Nuotrauka: jp.lt