Naujienos

Panevėžio miesto darbdaviai kviečiami dalyvauti jaunimo įdarbinimo vasarą apklausoje

2024 05 07


Panevėžio miesto savivaldybėje jau ketvirtus metus skelbiama jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, kurios tikslas – didinti jaunimo motyvaciją vasaros atostogas leisti turiningai, kaip vieną iš užimtumo priemonių pasirenkant sezoninį darbą, pagerinti jaunimo profesinį orientavimą, paskatinti kituose miestuose studijuojantį jaunimą rinktis darbo vietą Panevėžyje, skatinti niekur nedirbantį ir nesimokantį jaunimą integruotis į darbo rinką, įgyti praktinių įgūdžių ir įsidarbinti.

Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa skirta Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiam jaunimui nuo 14 iki 29 metų. Atkreipiame dėmesį, kad Programoje gali dalyvauti tik Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančios įmonės, įstaigos. Prioritetai teikiami jaunimo su negalia įtraukimui į darbo rinką, jaunuolių įdarbinimui apdirbamosios gamybos įmonėse, taip pat įmonėms, kurios ugdys jaunimo įgūdžius ir kompetencijas vasaros atostogų metu. Prioritetai išskirti siekiant įgyvendinti strateginę Pramonė 4.0 kryptį bei skatinti glaudų verslo, švietimo, mokslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą, kuriant aukštą pridėtinę vertę.

Panevėžio miesto savivaldybė 2024 metais šiai programai skyrė 25 tūkst. Eur – kompensuoti jaunuolių įdarbinimą savivaldybės teritorijos veiklą vykdančiose įmonėse, įstaigose. Planuojama darbdaviams kompensuoti 40-ties jaunuolių įdarbinimą.

Darbdaviui už įdarbintą visu darbo krūviu jauną žmogų (14–29 metų) per mėnesį gali būti kompensuojama 300 Eur, už įdarbintą jaunuolį su negalia per mėnesį kompensuojama 400 Eur, pramonės įmonei už visu darbo krūviu įdarbintą darbingą jaunuolį ar jaunuolį su negalia per mėnesį kompensuojama 50 proc. nuo minimaliosios mėnesinės algos, t. y., 462 Eur. Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas. Jeigu jaunas žmogus dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas valandas. Maksimali suma už vieną įdarbintą jaunuolį dviem vasaros mėnesiams sudaro 600 Eur, už vieną įdarbintą jaunuolį su negalia – 800 Eur, pramonės įmonei už vieną įdarbintą jaunuolį – 924 Eur. Maksimali kompensavimo trukmė – ne daugiau kaip du mėnesiai. Kompensuojamų išlaidų periodas – 2024 m. liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Panevėžio miesto darbdaviai kviečiami užpildyti elektroninės apklausos anketą apie galimybę įdarbinti jaunimą 2024 metų liepos–rugpjūčio mėnesiais. Apklausą rasite ČIA. Ją užpildyti galima iki gegužės 31 d. Apklausa reikalinga norint išsiaiškinti darbdavių poreikį ir pasiūlyti jaunimui, kurias Panevėžio miesto įmones rinktis. Apibendrinti jos rezultatai bus viešinami jaunimui, tikintis, kad taip darbdaviai ir jaunuoliai lengviau suras vieni kitus.

Programos įgyvendinimo terminus ir išsamų pristatymą apie programą rasite ČIA, programos nuostatus rasite ČIAKilus klausimų, kreipkitės į Panevėžio miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorę Simoną Niedvarę, el. paštu simona.niedvare@panevezys.lt, tel. + 370 687 06 229.

Informacija: Panevėžio miesto savivaldybės komunikacijos skyrius