Naujienos

Panevėžio plėtros agentūra bendradarbiauja su Panevėžio studentais sprendžiant miesto iššūkius

2021 03 09


Panevėžio plėtros agentūra prisideda prie profesinio orientavimo gerinimo ir studijų patrauklumo didinimo mieste. Agentūra tęsia praėjusiais metais pradėtą bendradarbiavimą su KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu siekiant, kad studentai įgytų daugiau žinių, įgūdžių ir patirties sprendžiant realias, Panevėžio miestui aktualias problemas.

Panevėžio plėtros agentūros komanda vadybos bakalauro studijų programos studentus supažindino su agentūros įgyvendinamomis iniciatyvomis ir pasiūlė keletą iššūkių, su kuriais šiuo metu susiduria Panevėžys. Šias problemas studentai analizuoja studijuodami tarpdisciplininį naujo produkto ar paslaugos vystymo modulį, kuris sujungia  tyrėjus, socialinius partnerius ir studentų komandas bendram darbui.

„Esame atlikę ne vieną Panevėžio verslo aplinkos analizę ir galime objektyviai įvardyti problemas, kliudančias tolesnei miesto plėtrai. Jų spektras platus – nuo mažo įmonių atsparumo krizėms iki žmogiškųjų išteklių trūkumo ir nenuoseklaus miesto įvaizdžio vertinimo, – sako Panevėžio plėtros agentūros verslo aplinkos projektų vadovė Monika Miniotaitė. – Mūsų agentūros komanda jau ėmėsi iniciatyvų šioms problemoms spręsti, bet aktyvus bendradarbiavimas su kitomis mieste veikiančiomis įstaigomis yra būtinas tvariems rezultatams pasiekti.“

Agentūros komanda džiaugiasi sulaukusi KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto kvietimo bendradarbiauti ir turėdama galimybę studentams parinkti keletą svarbių ir įdomių miesto iššūkių.

„Šiuos iššūkius suformulavome kaip gana plačias temas, kad studentai galėtų patys nuspręsti, iš kurios pusės prie jų prieiti, kokį sprendimo kelią rinktis. Džiaugiamės, kad studentai nepabūgo spręsti visam miestui aktualių klausimų ir noriai rinkosi mūsų pasiūlytus iššūkius,“ – pasakoja M. Miniotaitė.

Viena iš šį pavasarį studentų pasirinktų iššūkių temų – „Panevėžio jaunimo „nutekėjimo“ mažinimas“, orientuota į abiturientų skatinimą pasilikti Panevėžio mieste. Naujiems investuotojams renkantis lokaciją, esminis kriterijus – žmogiškųjų išteklių pasiūla. Pabaigus mokyklą, Panevėžyje toliau lieka mokytis tik apie 10 proc. abiturientų. Į kitus miestus išvykusį mokytis jaunimą yra sunku sugrąžinti karjerą kurti Panevėžyje.

Antroji pasirinkta tema – „Panevėžys – miestas tarptautinių kelių pašonėje“, skirta skatinti į miestą atvykstančius keliautojus ilgiau pasisvečiuoti mieste. Nepaisant to, kad Panevėžys yra įsikūręs logistiškai itin patogioje geografinėje padėtyje, turistai į miestą užsuka tik trumpam, Panevėžį mato kaip tarpinę stotelę pakeliui tarp didžiųjų miestų, ir ilgai čia neužsilieka.

Pasiūlytų iššūkių sprendimams universiteto studentai formuluoja projektus ir jau turi įvairių idėjų – nuo skaitmeninių platformų abiturientams kūrimo iki masinių turistinių žygių organizavimo ir inovatyvių žaidimų aikštelių. Šias idėjas studentai vystys visą pavasarį. Panevėžio plėtros agentūra tikisi, kad jau pabaigtus studentų sukurtus produktus ateityje bus galima pritaikyti miesto reikmėms.