Naujienos

Panevėžys stiprina naujiems gyventojams patrauklaus bei draugiško miesto pozicijas

2023 02 20


Panevėžys gali džiaugtis sulaukdamas vis didesnio grįžtančiųjų iš emigracijos ar persikeliančių gyventi dėmesio. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, atvykstančiųjų gyventojų buvo 1040 daugiau nei pasirinkusiųjų išvykti. Svetingą aplinką atvykstantiems į miestą trečius metus kuria Panevėžio plėtros agentūra „Panevėžys NOW“ drauge su partneriais įgyvendinant iniciatyvą „Panevėžys – draugiškas naujiems gyventojams“.

Iniciatyva apjungia net 6 institucijas, kurių paslaugos itin aktualios naujai Panevėžyje apsistojusiems ar dar tik  planuojantiems atvykti – Panevėžio miesto savivaldybę, Panevėžio teritorinę ligonių kasą, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio klientų aptarnavimo departamentą, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio skyrių, Panevėžio mokslo ir technologijų parką.

„Viešųjų paslaugų kokybė – vienas iš pagrindinių faktorių, lemiančių gyvenamosios vietos pasirinkimą ar keitimą. Prie iniciatyvos prisijungusios įstaigos dirba bendro tikslo link – drauge kuriame tokią miesto viešojo sektoriaus paslaugų sistemą, kuri skatintų žmones rinktis Panevėžį ir gyventi bei dirbti čia. Tuo pačiu ypač džiugina, jog mieste kuriasi naujas darbo vietas siūlančios įmonės, Panevėžys tampa vis labiau pastebimas tarptautiniame investuotojų kontekste, todėl tikime, kad ir toliau dedant maksimalias pastangas netrukus galėsime didžiuotis ir dar labiau gerėjančiais miesto demografijos rodikliais“, – sako Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

Praėjusieji metai dar kartą įrodė, jog vienas svarbiausių kriterijų kuriant draugišką atvykstantiems aplinką – čia veikiančių institucijų gebėjimas bendradarbiauti. Dėl karo Ukrainoje, priimant atvykusius pabėgėlius į Panevėžį, teko greitai ir efektyviai adaptuoti įstaigų veiklą, patenkinti išaugusių klientų srautų poreikius.

„Įtempta politinė situacija tapo vienu didžiausių iššūkių visoms institucijoms. Tik veikdami sistemingai, žinodami vieni kitų galimybes ir laiku tarpusavyje dalindamiesi reikalinga informacija užtikrinome efektyviausią pagalbą ir išlaikėme aukštą teikiamų paslaugų kokybę“, – sako iniciatyvos koordinatorė, „Panevėžys NOW“ verslo aplinkos projektų vadovė Jūratė Raukštienė.

Kokios tendencijos stebimos tarp grįžtančiųjų į Lietuvą ir besirenkančiųjų gyvenamąją vietą joje?

Migracijos departamento prie LR VRM Panevėžio skyriaus duomenimis, dėl prašymų nacionalinei vizai ar leidimų gyventi Lietuvoje kasdien kreipiasi apie 100 asmenų.

„Didžiausią dalį besikreipiančiųjų sudaro asmenys iš ES šalių, Ukrainos, Baltarusijos. Dalis šių klientų yra būsimi Panevėžio gyventojai – paslaugas teikiame ir kituose regionuose įsikūrusių įmonių darbuotojams ar kituose miestuose studijuojantiems užsieniečiams“, – sako Migracijos departamento prie LR VRM Panevėžio skyriaus vedėja Bronislava Pliavgienė.

Lankytojų srautų pokytis pastebimas ir Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje. Pasak Administravimo skyriaus vedėjos Astos Levickienės apie situaciją galima spręsti pagal gyventojus, besikreipiančius dėl privalomojo sveikatos draudimo. Pastebima, kad mieste daugėja būtent iš Ukrainos persikėlusių asmenų – į Panevėžio TLK kasdieną kreipiasi po 2–4 Ukrainos karo pabėgėlius. 

Gyventi Panevėžyje pastaraisiais metais rinkosi ir nemažai Lietuvos piliečių ir jų šeimos narių, sugrįžusių į Lietuvą. Pagrindinės priežastys – patogi geografinė miesto padėtis – greitas susisiekimas su Vilniumi, Kaunu, Ryga, miesto kompaktiškumas, atsinaujinanti infrastruktūra, viešosios erdvės, vaikų ugdymosi galimybės. Tai patvirtina ir Panevėžio miesto savivaldybės projekto „Globalus Panevėžys“ duomenys.

„Sulaukiame vis daugiau užklausų dėl persikėlimo iš užsienio į Panevėžį. Dažniausias faktorius, lemiantis sugrįžimą į Lietuvą – noras auginti vaikus būtent čia. Besidomintys sugrįžimo į Panevėžį galimybėmis įvertina tai, kad čia sudarytos puikios sąlygos šeimoms”, – teigia projekto Globalus Panevėžys“ koordinatorė Loreta Kaškelienė.

Kuo išskirtiniai tapo 2022 metai vertinant naujų Panevėžio gyventojų srautus?

Migracijos departamento bei Užimtumo tarnybos Panevėžio filialų statistika patvirtina, kad didžiausiu 2022 m. iššūkiu tapo kuo efektyvesnis paslaugų pritaikymas ir teikimas Ukrainos karo pabėgėliams.

„Lapkričio mėn. pabaigos duomenimis Panevėžyje užregistruoti 3 708 Ukrainos piliečiai ir jų šeimos nariai. Skaičius tikrai nemažas, o nuo pat karo Ukrainoje pradžios pradėjome aktyviai rengtis karo pabėgėlių priėmimui Panevėžyje, drauge su partneriais atidarėme ukrainiečių registracijos centrą, kuriame bendradarbiaujant su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis teiktos ne tik migracijos, bet ir įvairios socialinės paslaugos, konsultacijos. Be to, džiaugiamės, kad persikėlėme į naujas patalpas, kuriose galėsime dar efektyviau užtikrinti srautų valdymą bei paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims“, – teigia B. Pliavgienė.

Siekiant suteikti kuo kokybiškesnę pagalbą atvykstantiems iš Ukrainos dideles pastangas dėjo ir Užimtumo tarnybos prie LR SADM Panevėžio klientų aptarnavimo departamentas.

„Per itin trumpą laikotarpį mums pavyko patobulinti ne tik vidinius teisės aktus, bet ir informacinę sistemą bei užmegzti glaudžius ryšius su Ukrainos karo pabėgėlių centrais Lietuvoje. Siekiant padėti ukrainiečiams įsidarbinti per kuo trumpesnį laiką, Užimtumo tarnybos patalpose iki šiol kiekvieną savaitę organizuojami nuo karo pabėgusių asmenų susitikimai su darbdaviais, konsultuojama ne tik su įdarbinimu susijusiais klausimais, bet esant poreikiui įvairios situacijos sprendžiamos drauge su socialiniais partneriais ar tikslingai nukreipiama į kitas institucijas“, – sako Užimtumo tarnybos prie LR SADM Panevėžio klientų aptarnavimo departamento direktorė Audronė Biguzienė.

Sveikatos apsauga – taip pat itin aktuali sritis naujiems miesto gyventojams, tame tarpe ir atvykusiems iš Ukrainos. Pasak Panevėžio TLK Administravimo skyriaus vedėjos A. Levickienės, paslaugų kokybę ir greitą jų suteikimą užtikrina nuolatinis bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis, ukrainiečių darbdaviais bei asmenimis, apgyvendinusiais ukrainiečius.

„Daug klausimų sulaukiame iš sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis nuolat dalijamės aktualia informacija. Mūsų šalies institucijos stengiasi padėti ukrainiečiams susitvarkyti dokumentus, gauti reikalingą medicininę pagalbą ir kt. Visuomet sėkmingai bendradarbiaujame su „Sodra“ dėl ukrainiečių duomenų patikslinimo, su Užimtumo tarnyba ar Valstybine ligonių kasa dėl įvairių sudėtingų situacijų išsprendimo. Džiugu, kad visos institucijos stengiasi pagelbėti karo pabėgėliams kuo operatyviau“, – teigia A. Levickienė.

Panevėžio plėtros agentūra „Panevėžys NOW“ savo ruožtu drauge su partneriais užtikrino aktualios, kokybiškos ir sistemingos informacijos sklaida specialiame leidinyje bei internete lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, organizuojamuose renginiuose planuojantiems ar jau persikėlusiems gyventi į Panevėžį. 2022 m. pavasarį, įmonėms iš Ukrainos ieškant galimybių perkelti verslus į Lietuvą, bendradarbiaujant su VšĮ „Investuok, Lietuvoje“ buvo parengtas relokacijos paketas anglų kalbą.

Kaip praėjusiais metais Ukrainos piliečiams sekėsi įsitvirtinti Panevėžio darbo rinkoje?

Užimtumo tarnybos prie LR SADM Panevėžio klientų aptarnavimo departamento duomenimis, per pastaruosius 3 metus į Užimtumo tarnybos Panevėžio skyrių daugiausiai užsienio šalių piliečių  – 769 asmenys, kreipėsi iš Ukrainos, 67 iš Rusijos Federacijos, 11 iš Baltarusijos ir 10 iš Latvijos.

„Norime pasidžiaugti, kad šiuo metu nuolatinį darbą jau turi 344 asmenys iš Ukrainos, 49 dirbo arba iki šiol dirba terminuotus darbus, dar 113 ukrainiečių įdarbinti darbdaviui subsidijuojant dalį darbo užmokesčio, taip pat 22 asmenys pradėjo savarankišką veiklą. Užimtumo tarnyboje registruoti karo pabėgėliai skatinami lankyti lietuvių kalbos kursus, kadangi kalbos mokėjimas išlieka pagrindiniu veiksniu sėkmingam įsidarbinimui“, – sako A. Biguzienė.

Pasak Panevėžio mokslo ir technologijų parko vadovės Neringos Trinskienės, kreipdamiesi verslo konsultacijų į čia veikiantį „Spiečių“ praėjusiais metais labiausiai domėjosi verslo galimybėmis teikiant grožio bei viešojo maitinimo paslaugas, taip pat pasitaikė besidominčių programavimo, socialinių tinklų tvarkymo, diktoriaus paslaugų teikimu.

Kokios papildomos pagalbos priemonės karo pabėgėliams buvo organizuotos Panevėžyje?

Panevėžio miesto savivaldybei už geranoriškas pastangas ir pagalbą valdant Ukrainos karo pabėgėlių krizę šiemet buvo įteikta Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės padėka. Vos prasidėjus karui, Panevėžys nuolat palaikė ryšį su miestu partneriu Vinycia, organizuotos įvairios palaikymo akcijos. Reaguodama į įvykius Ukrainoje ir augančius karo pabėgėlių srautus, Panevėžio miesto savivaldybė ėmėsi veiksmų, kad mieste apsistojusiais ukrainiečiais būtų tinkamai pasirūpinta.

Panevėžio miesto savivaldybė Ukrainos karo pabėgėliams suteikė nemokamą apgyvendinimą, viešąjį transportą, pasirūpinta ir maitinimo, sveikatos, įsidarbinimo galimybėmis. Pradėta taikyti 100 proc. lengvata naudojantis Panevėžio viešuoju transportu, ukrainiečių vaikams ugdymo įstaigose suteiktas nemokamas maitinimas bei netaikomas ugdymo reikmių mokestis, pagal poreikį buvo formuojamos papildomos išlyginamosios klasės. Vaikams suteikta galimybė nemokamai lankyti įvairius neformalaus švietimo užsiėmimus. Piniginė socialinė parama skirta ukrainiečiams, taip pat už ukrainiečių vaikų globą, jiems karo metu netekus tėvų. Karo pabėgėliams iš Ukrainos, turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvoje ar nacionalinę vizą, ar interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodą buvo taikoma 100 proc. lengvata įsigyjant verslo liudijimą bet kuriai veiklai. Taip pat asmenims, nuomojantiems būstą karo pabėgėliams iš Ukrainos pagal veiklos rūšies pavadinimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma“, suteikta 50 proc. lengvata įsigyjant verslo liudijimą šiai veiklai.

Pasak „Globalus Panevėžys“ koordinatorės L. Kaškelienės, teikiant  pagalbą ir priimant atvykstančius iš Ukrainos toliau plėtojama ir tarptautinė bendrystė.  2022 m. buvo paskirtas dar vienas „Globalaus Panevėžio“ ambasadorius, šiuo metu Ukrainoje gyvenantis LR garbės konsulas Luhansko srityje – Robertas Gabulas.

Susipažinti su tekste minimu leidiniu naujiems ir būsimiems Panevėžio miesto gyventojams galite čia.