Naujienos

„Rail Baltica“: Panevėžio galimybės ir potencialas

2021 04 23


Panevėžio miesto savivaldybė antrus metus iš eilės skelbė verslo plėtros sąlygų gerinimo projektų konkursą, kuriuo siekiama didinti Panevėžio konkurencingumą, skatinti darbo vietų Panevėžyje kūrimą, sudarant patrauklias sąlygas verslo ir investicijų plėtrai.

Gautas paraiškas vertino komisija, sudaryta iš Panevėžio miesto verslo, Pramonės 4.0 vystymo patarėjų tarybų bei Savivaldybės administracijos deleguotų asmenų. Paraiškos buvo vertinamos pagal konkrečius kriterijus – atitikimą Panevėžio miesto plėtros strateginio plano nuostatams, konkurso tikslui ir uždaviniams bei projekto įgyvendinimo rodikliams, projektų aktualumą, inovatyvumą, efektyvumą, projektų biudžeto tikslingumą ir pagrįstumą, projektų viešinimą ir tęstinumą.

Komisijos sprendimu konkurso nugalėtoju pripažinta VšĮ Panevėžio plėtros agentūra, kurios pateiktas projektas „Atrasti Panevėžį: verslo aplinkos potencialas“ surinko didžiausią balų skaičių. Komisijos vertinimu, VšĮ Panevėžio plėtros agentūros projekto iniciatyvos suplanuotos detaliai, nuosekliai su konkrečiais, išmatuojamais rezultatais ir numatoma turės ilgalaikį poveikį įgyvendinant strateginius miesto tikslus, skatinant verslo plėtrą, gerinant verslo aplinką mieste ir stiprinant Panevėžio strateginę Pramonė 4.0 kryptį.

Projekto metu bus įgyvendinama 10 iniciatyvų, įvairiapusiškai prisidedančių prie verslo plėtros sąlygų Panevėžio mieste gerinimo. Dalis šių priemonių tęstinės – planuojama plėtoti sėkmingas ir palaikymo sulaukusias pilotines VšĮ Panevėžio plėtros agentūros iniciatyvas, įgyvendintas 2020 m. projekto „Verslo aplinkos gerinimas Panevėžyje“ metu.

Remiantis pernai sukurta metodiškai pagrįsta Panevėžio verslo aplinkos vertinimo rodiklių sistema, bus rengiama metinė verslo aplinkos apžvalga. Jos rezultatai padės įvertinti priemonių, skirtų skatinti verslo ir investicijų plėtrą mieste, efektyvumą, inicijuoti naujas verslo sąlygų gerinimo iniciatyvas. Apžvalga taip pat prisidės prie kokybiško Panevėžio, kaip patrauklaus miesto kurti bei plėsti verslą, pristatymo. Pirmą kartą bus rengiama ilgalaikė miesto darbo rinkos poreikių prognozė ir rekomendacijos dėl konkrečių profesijų specialistų skaičiaus mieste užtikrinimo. Jos bus pritaikytos ir miesto profesijos patarėjų poreikiams, specialiai planuojama parengti informacinį leidinį, kuriuo bus galima vadovautis konsultuojant moksleivius karjeros planavimo klausimais.

Projekto metu planuojama bendradarbiauti su ekspertais, organizuojant renginius ir konsultacijas verslui aktualiomis temomis: procesų modernizavimas, žiedinė ekonomika, klasterizacija, įsijungimas į pasaulines vertės grandines ir kt. Be to, stiprinant miesto pasirinktą Pramonės 4.0 strateginę kryptį, bus siekiama verslo įmonėms pristatyti Panevėžį, kaip galimybę naujų skaitmeninių technologijų bandymams. Planuojama, kad projekto metu bus atliekamas rinkai dar tik ruošiamo skaitmeninėmis technologijomis paremto produkto, aktualaus miestui, prototipo pristatymas ir išbandymas Panevėžyje.

Stiprinant bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus institucijų, švietimo ir mokslo įstaigų, asocijuotų verslo struktūrų bei kitų susijusių šalių, bus įgyvendinamos priemonės plėtoti regiono Pramonės 4.0 ekosistemos narius ir jų iniciatyvas apjungiantį „Industry 4 Panevėžys“ tinklą. Atlikus miesto organizacijų turimos inovacijų tyrimams ir procesų bandymams tinkamos infrastruktūros „inventorizaciją“ bei išanalizavus kitų miestų gerąją praktiką, taip pat bus kuriamas mechanizmas, kaip tokios infrastruktūros naudojimas galėtų vykti atviros prieigos principais. Tinklo galimybėms pademonstruoti bus organizuojama pilotinė verslo iššūkių sprendimo programa, kurios metu studentai bus kviečiami spręsti Panevėžio verslo įmonių pasiūlytas problemas, pasitelkiant miesto laboratorijų ir procesų bandymų infrastruktūros galimybes.

Dvi priemones planuojama įgyvendinti profesinio orientavimo srityje. Remiantis 2020 m. vykdyto pilotinio projekto rezultatais, vėl bus organizuojama iniciatyva „Pamokos matuojasi Panevėžį“. Jos metu miesto pramonės įmonių atstovai ir miesto mokyklų mokytojai drauge kurs metodinę medžiagą – patirtinius pamokų scenarijus, pagrįstus bendru įmonių ir mokyklų veikimu, pritaikant pamokose STEAM ugdymo principus. Be to, atsižvelgiant į kitų miestų gerąją patirtį ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ rekomendacijas, planuojama įgyvendinti pilotinę šešėliavimo (t. y. patyriminio mokinių profesinio veiklinimo, stebint įprastą tam tikros profesijos atstovo darbo dieną) programą su atrinktais bendrojo ugdymo mokyklų mokiniais ir miesto pramonės įmonėmis.

Skatinant specialistų pritraukimą į miestą, bus stiprinamas 2020-aisiais suformuoto institucijų, teikiančių paslaugas atvykstantiems gyventi į Panevėžį, tinklo bendradarbiavimas, inicijuojami ir koordinuojami bendri veiksmai atvykstantiems gyventojams palankiai ekosistemai kurti. Panevėžio, kaip potencialios vietos gyventi ir dirbti, įvaizdžiui formuoti planuojama įgyvendinti rinkodaros kampaniją nacionaliniu mastu.

Projektą VšĮ Panevėžio plėtros agentūra įgyvendins kartu su partneriais, tarp kurių – VšĮ „Investuok Lietuvoje“, Lietuvos inovacijų centras, Panevėžio mokslo ir technologijų parkas, Panevėžio mechatronikos centras, Panevėžio švietimo centras, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Panevėžio kolegija.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą Panevėžyje bus sudarytos patrauklesnės sąlygos investuoti, plėsti verslą, kurti aukštos pridėtinės vertės darbo vietas, plėtoti inovacijomis grįstą Pramonės 4.0 ekosistemą. Planuojama, kad išaugs viešojo sektoriaus, švietimo, mokslo įstaigų ir verslo bendradarbiavimas sprendžiant miestui aktualias problemas. Turėtų sustiprėti Panevėžio, kaip regiono lyderio ir patrauklaus miesto gyventi bei kurti karjerą, pristatymas.

Bendra VšĮ Panevėžio plėtros agentūros projekto vertė – 160 tūkst. Eur. Savivaldybės indėlis sudarys 150 tūkst. Eur. Projekto veiklos turi būti įgyvendintos ir už jas atsiskaityta iki 2021 m. pabaigos.

Parengta pagal Panevėžio miesto savivaldybės informaciją.

Šiandien „Rail Balticos“ projektą įgyvendinančių ir koordinuojančių įstaigų atstovai nuotoliniu būdu aptarė šio projekto pažangą ir planus Panevėžyje. Su Panevėžio regiono atstovais, verslo, bendruomenės nariais diskutuota, kokią naudą „Rail Baltica“ teiks regiono gyventojams ir verslui, išsakyti lūkesčiai bei poreikiai.  

„Rail Baltica“ – neabejotinai ypatingos valstybinės svarbos projektas, kuris Panevėžio bei jo regiono investicinei aplinkai, turizmo sektoriui, verslo įmonėms, netgi gyvenimo sąlygoms turės teigiamos ilgalaikės įtakos. Tuo pačiu tai be galo reikšminga viso mūsų regiono „Pramonė 4.0“ strateginės krypties dalis. Šalia Panevėžio miesto planuojama tarptautinė „Rail Baltica“ stotis leis operatyviai susisiekti tiek su Šiaurės, tiek su Pietų Europos šalimis. Tai itin svarbus veiksnys, siekiant pritraukti investicinį kapitalą – turime didelių ambicijų plėsti laisvąją ekonominę zoną, kas reikštų ženklų darbo pasiūlos bei paklausos didėjimą. Ši geležinkelio vėžė suteiks galimybę miestui pritraukti kvalifikuotų darbuotojų, kurių užsienio kapitalo įmonės, didieji miesto verslai taip laukia. Kol kas greita ir patogi kelionė iš vienos Lietuvos pusės į kitą vien darbo tikslais neatrodo patraukli, tačiau esame labai pozityviai nusiteikę ir nekantriai laukiame visų naujų galimybių, kurias suteiks „Rail Baltica“ mobilumas“, – teigia Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

Diskutuojant su Panevėžio regiono atstovais pažymėta, kad ateityje būtina tęsti dialogą ir suderinti tolesnius darbus, atsižvelgiant į čia gyvenančių žmonių poreikius.

Visą straipsnį skaitykite naujienų portale „Jūsų Panevėžys“.

Informacija ir nuotrauka: jp.lt