Naujienos

Vyksta konkursas Panevėžio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti

2022 11 16


Švietimo ministerijai įgyvendinant profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarką, reorganizavimo būdu VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras ir VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras sujungtos į naują juridinį vienetą – VšĮ Panevėžio mokymo centrą.

Šiais veiksmais siekiama stiprinti profesinio mokymo kokybę ir atitiktį darbo rinkai, ypač inžinerijos ir technologijų pramonės kryptyse. Tarp siekiamų pertvarkos rezultatų – aktyvesnis pameistrystės mokymo formos taikymas, geresni profesinio mokymo diplomą gavusių asmenų įsidarbinimo rodikliai, didesnė programų, teikiančių aukštą pridėtinę vertę turinčias kvalifikacijas, pasiūla.

„Panevėžys kryptingai siekia subalansuoti, didinti darbo rinkos paklausos ir pasiūlos atitiktį, kuri būtina įgyvendinant miesto ambiciją tapti pažangios – Pramonės 4.0 – centru. Mieste atliekami aktualūs tyrimai, organizuojami mokymai ir konsultacijos, vykdoma tinklaveika, įgyvendinamos komunikacijos kampanijos, profesinio orientavimo, robotikos ir STEAM ugdymo stiprinimo, specialistų pritraukimo bei kitos iniciatyvos. Šios pastangos laukiamų rezultatų duos tuo atveju, jeigu efektyviai veiks visa miesto švietimo ekosistema. Stiprus profesinis mokymas, nors tiesiogiai ir nepatenka tarp savivaldos funkcijų, bet yra viena iš pagrindinių švietimo ekosistemos grandžių“, – sako Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas.

Vienos svarbiausių priemonių siekiant užtikrinti Panevėžio verslo aplinkos konkurencingumą ir tolesnę miesto bei regiono plėtrą – švietimo įstaigų, rengiančių miesto įmonėms reikalingus specialistus, stiprinimas, jų išteklių efektyvumo didinimas, tvarių švietimo ir verslo bendradarbiavimo formų plėtojimas. Šiemet Panevėžyje į aukštą pridėtinę vertę kuriančioms inžinerinės pramonės įmonėms aktualias profesinio mokymo programas įstojo tik 31 mokinys. Situacijai pakeisti yra reikalinga stipri, į bendradarbiavimo jungčių tarp švietimo, mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus kūrimą ir ilgalaikius rezultatus orientuota lyderystė.

„Panevėžio plėtros agentūros 2021 m. atliktos reprezentatyvios miesto verslo įmonių atstovų apklausos duomenimis, net 37 proc. įmonių neigiamai vertina bendrą darbuotojų pasiūlą mieste, 34 proc. – aukštos kvalifikacijos darbuotojų pasiūlą. Darbuotojų stygius stabdo įmonių plėtros planus, apsunkina investicijų pritraukimą. Prognozuojama, kad darbo rinkos poreikius atitinkančių darbuotojų trūkumas ateityje tik ryškės, todėl žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas nuosekliai ugdant, išlaikant ir pritraukiant reikalingus specialistus – pagrindas tvariai verslo aplinkai mieste“, – teigia Panevėžio plėtros agentūros direktorė Monika Miniotaitė.

Panevėžio miesto savivaldybė kviečia kompetentingus lyderius dalyvauti Panevėžio mokymo centro direktoriaus atrankos konkurse, pasinaudoti galimybe savo idėjomis, žiniomis bei patirtimi prisidėti prie visą regioną formuojančios komandos ir stiprinti Panevėžio miesto švietimo ekosistemą. Savivaldybė yra pasirengusi bendradarbiauti su nauja profesinio mokymo įstaiga, didinant miesto ir viso regiono konkurencingumą.

Išsamesnę informaciją apie konkursą rasite ČIA.

  

Informacija: Panevėžio miesto savivaldybė