Galimybių studija

Atraskite pramoninį turizmą Panevėžyje!

Pramoninio turizmo inicijavimo ir vystymo Panevėžyje galimybių studija >>>

VšĮ Panevėžio plėtros agentūra įgyvendindama Panevėžio miesto savivaldybės turizmo skatinimo projektą 2020 m. parengė galimybių studiją „Pramoninio turizmo inicijavimas ir vystymas Panevėžyje“. Joje siekiama atskleisti miesto pramoninio turizmo potencialą ir numatyti vystymo galimybes bei strategines kryptis.

Parengta galimybių studija yra pamatinis dokumentas siekiant vystyti pramoninio turizmo kryptį Panevėžio mieste. Tokio dokumento atsiradimas yra ypač svarbus turizmo verslo sektoriaus atstovams, pramonės įmonėms, miesto savivaldybei bei kitoms kultūros, švietimo, meno įstaigoms. Jo pagalba galima aiškiai numatyti penkerių metų perspektyvą vystant pramoninio turizmo veiklas ir siekiant užtikrinti darnią bei sklandžią jo plėtrą. Remiantis galimybių studija, įstaigos gali susipažinti su atliktais esamos situacijos vertinimais, tyrimais, analizėmis ir pateiktomis konkrečiomis rekomendacijos bei pasiūlymais. Siekiant įvertinti pramoninio turizmo Panevėžyje vystymo galimybes, buvo pateikti ne tik pasaulio, bet ir Lietuvos gerieji pramoninio turizmo vystymo pavyzdžiai, tokie kaip Marijampolės cukraus fabrikas, saldainių fabrikas ,,Rūta”. Studijoje parengta Panevėžio pramoninio turizmo plėtros analizė ir pristatytos potencialių dalyvių įsitraukimo galimybės, esamų objektų pritaikymas turizmo plėtrai. Dokumente taip pat galima susipažinti su numatytomis naujų turizmo produktų ir paslaugų kūrimo galimybėmis bei pasiūlytu efektyvių rinkodaros ir komunikacijos priemonių įgyvendinimo planu, kuris apima penkerių metų laikotarpį. Šis dokumentas ypač svarbus miesto turizmo patrauklumo stiprinimui atskleidžiant pramoninio turizmo potencialą, didinant pramoninių objektų lankomumą ir žinomumą Lietuvoje bei užsienio šalyse. Panevėžio turizmo sektoriaus plėtros galimybės vystant pramoninio turizmo veiklas skatina ieškoti būdų kaip pradėti bendradarbiavimą tarp skirtingų suinteresuotųjų šalių ir įmonių, kaip įveiklinti pramonės įmones ir jų teritorijas pritaikyti turistų lankymui.

Ši galimybių studija argumentuotai pagrindžia iškeltą pramoninio turizmo vystymo idėją Panevėžio mieste. Iš pateiktų vertinimų matome, kad pramoninis turizmas, ypač didelę pramoninę bazę turintiems miestams, tokiems kaip Panevėžys – potenciali turizmo augimo galimybė. Studijos pagalba galima dėti pirmą žingsnį pradedant kalbėti apie bendrų pramoninio turizmo projektų įgyvendinimą. Čia labai svarbus vietinės pramonės, verslo ir kultūros bendruomenių įsitraukimas kuriant ir vystant naujus, inovatyvius ir unikalius turizmo produktus bei paslaugas. Pramoninis turizmas gali sudominti tiek vietinius, tiek atvykstančiuosius turistus. Taip gerinamas Panevėžio miesto patrauklumas, numatoma pagrindinė turizmo vystymo kryptis, o tai tiesiogiai prisideda prie ekonomikos gerinimo.

Studija atskleidžia Panevėžio miesto galimybes ir nurodo kelius, kurie gali užtikrinti darnią turizmo plėtrą mieste. Prisidėti ne tik prie miesto, bet ir pačių turizmo bei pramonės įmonių patrauklumo didinimo, aktyvesnio lankytojų susidomėjimo Panevėžio miestu renkantis kelionės kryptį. Tikime, kad galimybių studija padės rasti bendrą kalbą tarp pramonės, turizmo, kultūros ir meno įstaigų ir pramoninio turizmo vystymas Panevėžio mieste taps pavyzdžiu kitiems miestams.

Pramoninio turizmo inicijavimo ir vystymo Panevėžyje galimybių studija >>>